This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

SCHOON WATER: EEN ZAAK VOOR IEDEREEN

Een ondernemend waterproject in Ethiopië van vijf jaar in de sloppenwijken van grote steden zoals de hoofdstad Addis Ababa.

Ethiopië

land

Addis Ababa

regio

2016-2021

periode

140.000

mensen

Een zaak voor iedereen

Ons doel is om samen met Amref Health Africa ruim 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië. Zij krijgen toegang tot water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne en ondernemerschap.

We werken in sloppenwijken en arme buurt in de regio’s rondom hoofdstad Addis Ababa, Afar en Oromia. Lokale water committees worden getraind om de watervoorzieningen als een bedrijf te organiseren zodat onderhoud geborgd is.

Kinderen vaak slachtoffer

In de sloppenwijken en andere arme buurten van Ethiopische steden zoals Addis Ababa is vaak gebrek aan schoon drinkwater, rioleringssystemen en vuilnisophaaldiensten. Dit zorgt voor onhygiënische situaties die tot gezondheidsproblemen leiden voor de bewoners.

Met name kinderen zijn vaak het slachtoffer: ziektes veroorzaakt door vervuild water zijn nog altijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken van kinderen onder de 5 jaar. Daarom geven we in dit project ook veel aandacht aan voorlichting over goede hygiëne en veilig gebruik van water.

Ziektes door vervuild water is nog altijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen.

Amref Health Africa

De rol van de overheid

De lokale overheid wil natuurlijk graag een oplossing, maar heeft slechts beperkte budgetten. Bovendien beschikt zij niet over voldoende kennis en wordt het beleid hierover niet goed uitgevoerd. Daarom stimuleren we de samenwerking tussen de gemeenschappen, de lokale overheden en het lokale bedrijfsleven.

Daarnaast leren we de sloppenwijkbewoners hoe zij zelf goede faciliteiten zoals drinkwaterpunten, toiletten en douches kunnen opzetten en beheren.

Ook leren ze om de lokale overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheden. Met name vrouwen en jongeren worden hierbij ondersteund, door het creëren van werkgelegenheid voor beheer van deze diensten.

Dit is wat we doen

Training en voorlichting over hygiëne aan bewoners van sloppenwijken en kinderen op scholen.

Het aanleggen en uitbreiden van voorzieningen ten behoeve van schoon drinkwater en rioleringen in sloppenwijken en scholen.

Het motiveren en ondersteunen van vrouwen en jongeren voor het succesvol opzetten en in stand houden van bedrijfjes rondom schoon water, sanitatie en hygiëne.

Training en ondersteuning aan overheidspersoneel voor een beter management van water en sanitatie diensten, samenwerking met bedrijfsleven, en het betrekken van burgers bij besluitvorming.

Laatste updates van dit project

Ethiopië update: Succesvol afgerond

Eind 2020 is het project Schoon drinkwater, een zaak voor iedereen, in Ethiopië succesvol afgerond. Hier lees je alles over de resultaten en de impact van het project.

Lees meer

Het verhaal van Gadisa Hurisa uit Ethiopië

Gadisa was veel geld en tijd kwijt aan het halen van schoon drinkwater. Dankzij Made Blue kan ze nu sparen en tijd stoppen in ontwikkeling.

Lees meer

Ethiopië update: onverwachte neveneffecten

Er wordt hard gewerkt in Ethiopië om het project af te ronden volgens het FIETS-model. Corona heeft hier een onverwacht neveneffect.

Lees meer

Ethiopië: een persoonlijk verhaal

Al een tijd investeren wij in “Schoon water: een zaak voor iedereen” in Ethiopië. Genet is een van de benificienten en vertelt haar verhaal.

Lees meer

Ethiopie: videoverslag impactreis

In 2020 reisden we met een groep ambassadeurs naar ons project ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ in Ethiopië. Bekijk het videoverslag.

Lees meer

Ethiopië: Het verhaal van Fatema

Al enige tijd investeren wij in “Schoon water: een zaak voor iedereen” in Ethiopië. Het verhaal van Fatema laat zien welke impact het heeft.

Lees meer

Ethiopië: Foto’s impactreis

Afgelopen maand bezochten we met onze ambassadeurs ons waterproject in Ethiopië. Hier lees je de dagverslagen en zie je de mooiste foto’s.

Lees meer

Ethiopie: de reis voor de reis

In februari 2020 gaan we met een groep ambassadeurs op reis naar ons project in Ethiopië. Onze reis op weg naar deze reis hebben we in beeld gebracht met een paar mooie vlogs. Hier vind je ze…

Lees meer

Ethiopië update: de eerste resultaten

Er wordt hard gewerkt in Ethiopië om de watertappunten te realiseren en de bijbehorende WASH-committees op te richten en te trainen.

Lees meer

Ethiopië update: vliegende start

Sinds het project is gestart zijn diverse lokale WASH-teams opgericht die het project moeten uitrollen en is er een nulmeting gedaan.

Lees meer