This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

ZO ZORGEN WE VOOR WATER

Op deze kaart zie je in welke landen wij actief zijn. Klik op de iconen om het project te bekijken.
We kiezen voor landen met een permanente waterschaarste en een redelijk stabiele politieke situatie.
In overleg met lokale partners werken we op plekken waar we de meeste impact kunnen maken.

17.050.329.976 LITER

Zoveel schoon drinkwater hebben we al gerealiseerd in ontwikkelingslanden en dat maakt meer impact dan je denkt:

Vrouwen hebben weer tijd om te werken en kinderen kunnen naar school waardoor ze later meer kans hebben op een beter leven. Mensen hoeven geen bomen te kappen om vuil water te koken en ook wegwerpflessen kopen is niet meer nodig. 

Impact mensen

233.566

mensen kregen toegang

impact co2

119.352

ton CO2 bespaard

Impact plastic

170.503

ton plastic afval voorkomen

impact bomen

2.557.549

bomen bespaard

In onze meterstand zie je hoeveel liter schoon drinkwater we sinds onze start minimaal hebben kunnen realiseren. Wij rekenen in de praktijk met het aantal mensen we toegang geven tot water en vermenigvuldigen dat met de norm van 20 liter per dag die de Verenigde Naties hebben gesteld.

We rekenen in onze meterstand met minimaal 10 jaar lang toegang tot water maar we doen er alles aan om dat in de praktijk meer te laten zijn. Ook nemen we in onze berekeningen een risicomarge mee. Zo weten we zeker dat de meterstand hierboven minimaal gehaald is.

Elk project wordt vooraf en tijdens de uitvoering uitgebreid gecontroleerd.

DUURZAME IMPACT

Helaas zijn in het verleden veel goed bedoelde initiatieven een vroege dood gestorven. In Afrika staan zo een groot aantal waterpompen die niet meer werken. Dat is tragisch. Wij kijken daarom bij elk project vooraf hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze impact blijvend is.

Zo zorgen we bij elk project voor een onderhoudscommissie met leden uit de lokale gemeenschap, geven we training en voorlichting. In veel gevallen moeten mensen een kleine bijdrage betalen zodat gespaard kan worden voor onderhoud en reparaties.

Zo hebben we blijvende impact, dat is wel zo duurzaam. Maar onze projecten zijn ook duurzaam omdat ze voorkomen dat mensen water kopen in plastic wegwerp zakken of vervuild water moeten koken op open vuur. 

Daarnaast werken we zelf zo duurzaam mogelijk en dragen de producten en diensten die we aanbieden sterk bij aan het verminderen van waterverbruik, afval en transport.

Innovatie

Het kan altijd beter en daarom investeren we ook in onderzoek naar wat de beste manieren zijn om op grote schaal drinkwater beschikbaar te maken en te houden. Zo doen we momenteel een pilot met een water vending machine in Tanzania waar ook de uitvoerende partner op een ondernemende manier werkt.

Ook willen we in het vervolg van dit project de lokale gemeenschap uitdagen om innovaties te bedenken die voor hen het verschil gaan maken. Dat doen we bewust lokaal en niet vanaf ‘de wal’.

Uiteindelijk willen natuurlijk maar één ding: zoveel mogelijk impact per geïnvesteerde euro.

OLIEVLEKWERKING

Onze projecten kennen vrijwel altijd een ondernemende component. Lokale commissies die de watervoorziening moeten onderhouden, vragen een kleine bijdrage voor het water. Daarmee is het onderhoud geborgd maar is er ook geld voor reparaties. 

Niet zelden zien we dat lokale gemeenschappen op eigen initiatief extra watervoorzieningen weten te realiseren op basis van de bescheiden inkomsten. Ook trekken waterpunten andere ondernemers aan. Zo ontstaat een olievlekwerking die nog veel meer impact heeft.

Actieve projecten

Dit zijn de projecten waarin we op dit moment hard werken aan schoon drinkwater voor iedereen.

Lokaal innoveren in Oeganda

Samen met de lokale bevolking bedenken we wateroplossingen die voor hen goed werken. Vrouwen staan hierbij centraal.

Lees meer

Water voor dorpen in India

1165 families in het Kadapa District in India krijgen direct toegang tot water dankzij 10 nieuwe boorputten.

Lees meer

Van water naar werk in Nepal

In Nepal herstellen we watervoorzieningen en leren we vrouwen om die als onderneming te beheren.

Lees meer

Waternetwerken in Bangladesh

In Bangladesh gaan mini waternetwerken 22.800 mensen direct toegang tot schoon drinkwater geven.

Lees meer

Niet zelden zien we dat lokale gemeenschappen op eigen initiatief extra watervoorzieningen weten te realiseren op basis van de bescheiden inkomsten. Ook trekken waterpunten andere ondernemers aan. Zo ontstaat een olievlekwerking die nog veel meer impact heeft.

Frank van der Tang, mede-oprichter Made Blue

Laatste projectupdates

Twintig nieuwe watergrids in Bangladesh

2023 was een productief jaar voor het Max Tapwater project in Bangladesh. Het aantal watergrids is verdubbeld, en daar komen nog veel meer voordelen bij kijken dan alleen maar schoon water uit de…

Lees meer

Boren naar water

In India helpen we om 10 boorputten aan te leggen voor afgelegen dorpen. Hoe gaat dat in z’n werk? We vertellen het je graag.

Lees meer

Mee naar school in Nepal

Eind 2023 hebben we weer een waterpunt mogen realiseren op een middelbare school in Nepal. Deze voorziet nu 438 mensen van schoon drinkwater.

Lees meer

7 boorputten in 5 maanden

In 2024 steunen we een project in India waarbij we 10 boorputten realiseren. Na nog geen kwartaal zijn hier al 7 van opgeleverd.

Lees meer

Afgeronde projecten

Deze projecten hebben we recent succesvol afgerond.

Water en sanitatie op én rond scholen

Kinderen in Ethiopië krijgen toegang tot water en sanitaire voorzieningen op school en de buurt profiteert mee. In samenwerking met Amref en Castalie.

Lees meer

Schoon water: een zaak voor iedereen

Een ondernemend waterproject in Ethiopië van vijf jaar in de sloppenwijken van grote steden zoals de hoofdstad Addis Ababa.

Lees meer

De water vending machine van Said

Innovatie en ondernemerschap in schoon drinkwater in Tanzania door de slimme Water Vending Machine in samenwerking met Simavi.

Lees meer

Schoon drinkwater voor minderheden in Vietnam

Eindelijk toegang tot schoon drinkwater voor een achtergestelde minderheidsgroep in Vietnam, de Muong, in samenwerking met World Vision.

Lees meer

Veel gestelde vragen

Hebben jullie ook een jaarverslag?
Ja natuurlijk. We willen zo transparant mogelijk zijn. In het jaarverslag vind je alles over de donaties en bestedingen van het afgeronde kalenderjaar. Het jaarverslag vind je hier.
Wat zijn de eisen voor nieuwe projecten?
Wij selecteren alleen waterprojecten die: een meetbare hoeveelheid water realiseren, duurzaam zijn, ecologisch én economisch, heel kostenefficiënt zijn, voorlichting en training meenemen, lokale gemeenschappen betrekken, plaatsvinden in gebieden waar we echt wat toevoegen. Zo weten we dat we echt impact maken en dat onze watervoorzieningen ook in de toekomst blijven werken.
Voeren jullie de projecten zelf uit?
We werken samen met lokale partners die reeds tientallen jaren actief zijn in de gemeenschappen, zoals: Amref Flying Doctors in Ethiopië, World Vision in Vietnam en Simavi in Tanzania. Daarbij maken we louter gebruik van lokale kennis, menskracht en materialen. Daarmee blijft de waardecreatie lokaal en zijn alle materialen en kennis ter plaatse voorhanden, ook in het geval van toekomstige uitbreiding of reparaties.
Hoe weten jullie of een waterpunt nog werkt?
We gaan regelmatig terug naar een gebied waar we hebben gewerkt en omdat we alles in het werk stellen dat de watervoorzieningen goed worden onderhouden zien we dat die ook jaren na een project nog goed werken.
Waarom hebben jullie geen kantoor?
We werken lean & mean met een klein team. Een kantoor hebben we in de praktijk niet nodig en dat scheelt weer een hoop geld. Zo kunnen we meer investeren in schoon drinkwater. Wil je toch met ons afspreken dan kan dat bij een van onze 350+ ambassadeurs.
Kan ik zelf een waterproject aandragen?
Ja, maar de kans is niet zo groot dat het voldoet aan onze streng kwaliteitseisen. Wij werken aan projecten met een flinke schaalgrootte om zo onze 30 cent is 1000 liter belofte te kunnen waarmaken en we werken alleen met lokale partners die we goed kennen.