This website is not available in your standard browser language. Please select your preferred language here.

ZO ZORGEN WE VOOR WATER

Op deze kaart zie je in welke landen wij actief zijn. Klik op de iconen om het project te bekijken.
We kiezen voor landen met een permanente waterschaarste en een redelijk stabiele politieke situatie.
In overleg met lokale partners werken we op plekken waar we de meeste impact kunnen maken.

15.329.043.385 LITER

Dat is onze meterstand.
Zoveel schoon drinkwater hebben we inmiddels gerealiseerd in ontwikkelingslanden en daarmee maken we ook deze enorme impact:

Impact mensen

209.987

mensen kregen toegang

impact co2

107.303

ton CO2 bespaard

Impact plastic

153.290

ton plastic afval voorkomen

impact bomen

2.299.357

bomen bespaard

In onze meterstand zie je hoeveel liter schoon drinkwater we sinds onze start minimaal hebben kunnen realiseren. Wij rekenen in de praktijk met het aantal mensen we toegang geven tot water en vermenigvuldigen dat met de norm van 20 liter per dag die de Verenigde Naties hebben gesteld.

We rekenen in onze meterstand met minimaal 10 jaar lang toegang tot water maar we doen er alles aan om dat in de praktijk meer te laten zijn. Ook nemen we in onze berekeningen een risicomarge mee. Zo weten we zeker dat de meterstand hierboven minimaal gehaald is.

Elk project wordt vooraf en tijdens de uitvoering uitgebreid gecontroleerd.

DUURZAME IMPACT

Helaas zijn in het verleden veel goed bedoelde initiatieven een vroege dood gestorven. In Afrika staan zo een groot aantal waterpompen die niet meer werken. Dat is tragisch. Wij kijken daarom bij elk project vooraf hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze impact blijvend is.

Zo zorgen we bij elk project voor een onderhoudscommissie met leden uit de lokale gemeenschap, geven we training en voorlichting. In veel gevallen moeten mensen een kleine bijdrage betalen zodat gespaard kan worden voor onderhoud en reparaties.

Zo hebben we blijvende impact, dat is wel zo duurzaam. Maar onze projecten zijn ook duurzaam omdat ze voorkomen dat mensen water kopen in plastic wegwerp zakken of vervuild water moeten koken op open vuur. 

Daarnaast werken we zelf zo duurzaam mogelijk en dragen de producten en diensten die we aanbieden sterk bij aan het verminderen van waterverbruik, afval en transport.

Innovatie

Het kan altijd beter en daarom investeren we ook in onderzoek naar wat de beste manieren zijn om op grote schaal drinkwater beschikbaar te maken en te houden. Zo doen we momenteel een pilot met een water vending machine in Tanzania waar ook de uitvoerende partner op een ondernemende manier werkt.

Ook willen we in het vervolg van dit project de lokale gemeenschap uitdagen om innovaties te bedenken die voor hen het verschil gaan maken. Dat doen we bewust lokaal en niet vanaf ‘de wal’.

Uiteindelijk willen natuurlijk maar één ding: zoveel mogelijk impact per geïnvesteerde euro.

OLIEVLEKWERKING

Onze projecten kennen vrijwel altijd een ondernemende component. Lokale commissies die de watervoorziening moeten onderhouden, vragen een kleine bijdrage voor het water. Daarmee is het onderhoud geborgd maar is er ook geld voor reparaties. 

Niet zelden zien we dat lokale gemeenschappen op eigen initiatief extra watervoorzieningen weten te realiseren op basis van de bescheiden inkomsten. Ook trekken waterpunten andere ondernemers aan. Zo ontstaat een olievlekwerking die nog veel meer impact heeft.

Actieve projecten

Dit zijn de projecten waarin we op dit moment hard werken aan schoon drinkwater voor iedereen.

Water voor afgelegen dorpen in India

Met het aanleggen van 10 boorputten in het Kadapa Disctrict in India geven we 1165 families direct toegang tot water in hun dorpen.

Lees meer

Max Tapwater

We zijn terug in Bangladesh met een ondernemend project waarin we waternetwerken aanleggen voor huishoudens.

Lees meer

WASH & LEARN

In dit vervolg op de water vending machines staan innovatie en meisjes centraal om toegang tot schoon drinkwater te realiseren samen met de lokale bevolking.

Lees meer

Water by Women

In Nepal herstellen we watervoorzieningen en leren we vrouwen om die als onderneming te beheren.

Lees meer

Niet zelden zien we dat lokale gemeenschappen op eigen initiatief extra watervoorzieningen weten te realiseren op basis van de bescheiden inkomsten. Ook trekken waterpunten andere ondernemers aan. Zo ontstaat een olievlekwerking die nog veel meer impact heeft.

Frank van der Tang, mede-oprichter Made Blue

Laatste projectupdates

7 boorputten in 5 maanden

In 2024 steunen we een project in India waarbij we 10 boorputten realiseren. Na nog geen kwartaal zijn hier al 7 van opgeleverd.

Lees meer

Op bezoek in Oeganda

In Oktober 2023 zijn we met een groep ambassadeurs afgereisd naar het gebied rondom Fort Portal in Oeganda. Daar hebben we met eigen ogen het resultaat van het harde werk van de lokale ondernemers…

Lees meer

Water by women NEPAL: Afrondende fase

We lopen tegen het einde van ons project in Nepal. Er is veel werk verzet. Zowel in constructie van de watersystemen, als in het verzekeren van de toekomst van deze waterpunten. Dat is hard nodig,…

Lees meer

Wasbaar maandverband – door én voor iedereen

Een mooi detail van het WASH programma in Ethiopië wordt geïmplementeerd, is de productie en distributie van wasbaar maandverband. Dit zo voor de hand liggende product maakt een groot verschil in…

Lees meer

Afgeronde projecten

Deze projecten hebben we recent succesvol afgerond.

De water vending machine van Said

Innovatie en ondernemerschap in schoon drinkwater in Tanzania door de slimme Water Vending Machine in samenwerking met Simavi.

Lees meer

Schoon water: een zaak voor iedereen

Een ondernemend waterproject in Ethiopië van vijf jaar in de sloppenwijken van grote steden zoals de hoofdstad Addis Ababa.

Lees meer

Water en sanitatie op én rond scholen

Kinderen in Ethiopië krijgen toegang tot water en sanitaire voorzieningen op school en de buurt profiteert mee. In samenwerking met Amref en Castalie.

Lees meer

Schoon drinkwater voor minderheden in Vietnam

Eindelijk toegang tot schoon drinkwater voor een achtergestelde minderheidsgroep in Vietnam, de Muong, in samenwerking met World Vision.

Lees meer

Veel gestelde vragen

Hebben jullie ook een jaarverslag?
Ja natuurlijk. We willen zo transparant mogelijk zijn. In het jaarverslag vind je alles over de donaties en bestedingen van het afgeronde kalenderjaar. Het jaarverslag vind je hier.
Wat zijn de eisen voor nieuwe projecten?
Wij selecteren alleen waterprojecten die: een meetbare hoeveelheid water realiseren, duurzaam zijn, ecologisch én economisch, heel kostenefficiënt zijn, voorlichting en training meenemen, lokale gemeenschappen betrekken, plaatsvinden in gebieden waar we echt wat toevoegen. Zo weten we dat we echt impact maken en dat onze watervoorzieningen ook in de toekomst blijven werken.
Voeren jullie de projecten zelf uit?
We werken samen met lokale partners die reeds tientallen jaren actief zijn in de gemeenschappen, zoals: Amref Flying Doctors in Ethiopië, World Vision in Vietnam en Simavi in Tanzania. Daarbij maken we louter gebruik van lokale kennis, menskracht en materialen. Daarmee blijft de waardecreatie lokaal en zijn alle materialen en kennis ter plaatse voorhanden, ook in het geval van toekomstige uitbreiding of reparaties.
Hoe weten jullie of een waterpunt nog werkt?
We gaan regelmatig terug naar een gebied waar we hebben gewerkt en omdat we alles in het werk stellen dat de watervoorzieningen goed worden onderhouden zien we dat die ook jaren na een project nog goed werken.
Waarom hebben jullie geen kantoor?
We werken lean & mean met een klein team. Een kantoor hebben we in de praktijk niet nodig en dat scheelt weer een hoop geld. Zo kunnen we meer investeren in schoon drinkwater. Wil je toch met ons afspreken dan kan dat bij een van onze 350+ ambassadeurs.
Kan ik zelf een waterproject aandragen?
Ja, maar de kans is niet zo groot dat het voldoet aan onze streng kwaliteitseisen. Wij werken aan projecten met een flinke schaalgrootte om zo onze 30 cent is 1000 liter belofte te kunnen waarmaken en we werken alleen met lokale partners die we goed kennen.