This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Ethiopië update: onverwachte neveneffecten

Ethiopië update:
onverwachte neveneffecten

Er wordt hard gewerkt in Ethiopië om deze fase van het project eind 2020 af te ronden volgens het zogenaamde fietsmodel. Corona heeft hier een onverwacht effect. Lees er meer over in deze update.

Onverwacht effect

Soms heeft de Corona crisis ook effecten die je niet van te voren kunt bedenken. Aan de ene kant zijn er voorlichtingsbijeenkomsten uitgesteld en is het budget anders besteed doordat er maskers en andere hygiënische producten moesten komen.

Aan de andere kant heeft het opgeleverd dat het belang van schoon water en goede hygiëne ook wordt onderkend door de overheid, de lokale bevolking en de watervoorzieningspartners. Dit heeft geresulteerd in de bouw van voorzieningen om handen te wassen, maar ook in de essentiële positieve gedragsverandering rondom schoon water en hygiëne.

Het FIETS-model

Om de duurzaamheid van de gerealiseerde veranderingen te garanderen werken we ook in dit project volgens het FIETS-model, dit staat voor: Financial, Institutional, Environmental, Technological and Social Sustainability.

De waterpartners van de overheid, de mensen in de sloppenwijken, de private sector en andere partners, alle stakeholders zijn bekend gemaakt met dit model. Dat bestaat uit deze elementen:

  • Financiële duurzaamheid: de waterfaciliteiten en de infrastructuren rondom afvalverwerking genereren inkomsten;
  • Institutionele duurzaamheid: alle faciliteiten worden op een legale en juridische basis beheerd door mannen en vrouwen met een laag inkomen. Deze groepen hebben hun eigen bankrekeningen, administratie en rolverdeling, Ze rapporteren aan de plaatselijke overheid van voedselzekerheid en werkgelegenheid. Dit orgaan heeft bovendien een controlerende rol en doet audits.
  • Omgevingsduurzaamheid: buurten waar voorheen afval rondslingerde zijn nu schoon, dit verhoogd de levensstandaard van veel mensen. Op enkele plaatsen zijn er bovendien struiken en bomen geplant.
  • Technische duurzaamheid: alle materialen en gereedschappen die gebruikt zijn om de faciliteiten te bouwen en de gebruiksartikelen zijn lokaal beschikbaar.
  • Sociale duurzaamheid: alle nieuwe watervoorzieningen zijn speciaal ingericht op de normen en waarden van de eindgebruikers en daardoor sociaal geaccepteerd. Alle waterleveringsbedrijven waren bovendien al of zijn vanaf de start gelinkt aan bestaande overheidsstructuren.

Eigen WC’s

Van februari tot juni 2020 is er intensief campagne gevoerd om de bevolking bewust te maken van het belang van schoon water en goede hygiene, ook om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We leerden mensen bovendien om met een kleine eigen financiële bijdrage een eenvoudige wc in hun huis te bouwen.

Dit doen we niet alleen, we werken nauw samen met een aantal partijen zoals de Health Development Army (HDA) en Health Extention Workers (HEW), beide initiatieven van de overheid. En we werken samen met gezondheidsmedewerkers van de overheid.

Dit heeft geleid tot de bouw van 315 privétoiletten, gerealiseerd door de mensen zelf. Hier maken in totaal 1575 mensen gebruik van. Het doel voor heel 2020 is om 354 privétoiletten te bouwen. Er zijn er nu al 315 gebouwd vanwege de prioriteit die de overheid hieraan geeft door de uitbraak van het coronavirus.

De rol van vrouwen

Meisjes en vrouwen staan in dit project op de eerste plaats. Ze worden actief betrokken bij de planning, implementatie, evaluatie en het managen van de projectactiviteiten in de verschillende projectgebieden. Daarnaast zijn vrouwen de voorzitter of vicevoorzitter van de verschillende verenigingen en comités rondom de waterfaciliteiten. Ook motiveren we vrouwen en jongeren om duurzame bedrijfjes rond schoon water, sanitatie en hygiëne op te zetten.

De laatste loodjes

We hebben plannen om in 2021 een vervolgtraject op te zetten waarin de geleerde lessen van dit project worden meegenomen. In de afrondende fase houden we daarom een evaluatie om de best practices en de challenges zo goed mogelijk in kaart te brengen. 

Ook zetten we alsnog in op de dialoog- en trainingssessies met de groepen die de waterpunten moeten onderhouden die vanwege COVID- 19 zijn uitgesteld. Deze laatste loodjes zijn weliswaar naar achteren geschoven maar daarom niet minder belangrijk. We gaan er dus zeker voor zorgen dat ze nog gaan plaatsvinden.

Schoon water: een zaak voor iedereen

Sinds 2016 investeren wij in het vijfjarige gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ uitgevoerd door Amref Flying Doctors.

Het doel is om ruim 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië met toegang tot water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne. Het gaat om de gebieden Addis Ababa, Afar en Oromia.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Ethiopië update: Succesvol afgerond

Eind 2020 is het project Schoon drinkwater, een zaak voor iedereen, in Ethiopië succesvol afgerond. Hier lees je alles over de resultaten en de impact van het project.

Lees meer

Het verhaal van Gadisa Hurisa uit Ethiopië

Gadisa was veel geld en tijd kwijt aan het halen van schoon drinkwater. Dankzij Made Blue kan ze nu sparen en tijd stoppen in ontwikkeling.

Lees meer