Water EN SANITATIE OP éN ROND SCHOLEN

Kinderen in Ethiopië krijgen toegang tot water en voorzieningen op school en de buurt profiteert mee.

Ethiopië

land

Addis & Oromia

regio

2021-2023

periode

35.100

mensen, waaronder 15.300 meisjes

1 miljoen voor water

Samen met Amref en Castalie gaan wij mensen van schoon drinkwater, veilige sanitatie en goede hygiëne voorzien. Dit doen we op twintig scholen, maar ook in de gemeenschappen rondom die scholen, bijvoorbeeld door kiosken te bouwen aan de buitenkant van die scholen inclusief kleine winkeltjes.  

In totaal investeren we minimaal 1 miljoen euro. Daarmee bereiken we 35.100 mensen, maar specifiek ook 15.300 meisjes op 20 scholen. Door de bouw van veilige wc’s, wasbakken en verschoonkamers hopen we dat het absentiecijfer van meisjes op school de komende 2,5 jaar met 50% zal afnemen.

Ondernemerschap

Met de lessen die de afgelopen vier jaar zijn geleerd, staat het nieuwe programma ‘WASH op en rond school’ in het teken van de bouw van waterkiosken op scholen. Tijdens de schooluren zorgen de kiosken voor veilige en hygiënische sanitaire voorzieningen.

De faciliteiten worden beheerd door lokale micro-ondernemers en zijn ook toegankelijk voor leden van de gemeenschap: toilet- en douchegebruik en de verkoop van sanitaire artikelen tegen een kleine bijdrage. De opbrengst wordt gebruikt om lokale voorzieningen in stand te houden en uit te breiden en een blijvend inkomen voor de facility managers te garanderen.

Door de bouw van veilige wc’s, wasbakken en verschoonkamer hopen we dat het absentiecijfer van meisjes op school de komende 2,5 jaar met 50% zal afnemen.

Amref

Vervolg op eerder project

In 2020 maakten wij een impact reis samen met onze ambassadeurs naar het project Schoon drinkwater een zaak voor iedereen in Ethiopië. Dit was ten tijde van de afronding van dat project, maar bleek de start van dit nieuwe, nog grotere project.

Samen met onze Franse ambassadeur Castalie besloten we daar om zoveel mogelijk scholen te gaan voorzien van de faciliteiten zoals op de school die we bezochten en daar samen fondsen voor te werven. Hiernaast zie je de video van deze impact reis.

Dit nieuwe project gaat de komende drie jaar lopen, van nu tot en met december 2023 en we kiezen voor een integrale aanpak.

Integrale aanpak

  • Op tien scholen renoveren we bestaande WASH-faciliteiten, zoals wc’s en wasbakken. Daarnaast gaan we veilige verschoonruimtes voor meisjes bouwen. Op 10 andere scholen bouwen we nieuwe faciliteiten.
  • Daarnaast gaan we milieuvriendelijke menstruele afvalverwerkingsfaciliteiten ontwikkelen. Ook gaan we er bij overheden en producenten op aandringen de prijs van deze producten te verlagen. Hierdoor worden producten zoals maandverband en tampons beschikbaar voor grote groepen meisjes en vrouwen.
  • We bouwen waterpunten en veilige wc’s in de buurt van scholen waardoor mensen in de directe omgeving van een school ook toegang hebben tot schoon water en goede sanitatie.
  • We gaan jongeren en vrouwen stimuleren bedrijfjes op te zetten rondom de verkoop van schoon water en de verkoop en productie van menstruatieproducten.
  • En tot slot gaan we training geven over schoon water, goede hygiëne en een goede menstruele hygiëne, ook aan lokale overheidsfunctionarissen, leerkrachten en zorgverleners.

Laatste updates van dit project

1 miljoen voor water op én rond scholen in Ethiopië

De komende drie jaar investeren we maar liefst 1 miljoen euro in schoon drinkwater op én rond scholen in Ethiopië.

Lees meer