This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Ethiopië update: de eerste resultaten

Ethiopië update:
de eerste resultaten

Er wordt hard gewerkt in Ethiopië om de watertappunten te realiseren en de bijbehorende WASH-committees op te richten en te trainen.

Watertappunten

Een belangrijke activiteit binnen dit project is de bouw van waterpunten. Amref is verantwoordelijk voor de bouw ervan. Zodra de waterpunten gerealiseerd zijn, draagt Amref deze over aan de lokale overheid, die deze waterpunten weer toebedeelt aan de lokale bevolking.

Inmiddels zijn er acht van de negen geplande uitbreidingen gerealiseerd in Addis Ababa, Adama, Metehara, Awash en Worer. Van het resultaat profiteren 9.455 mensen. Tevens zijn er twee voorheen niet-functionele watertappunten gerepareerd.

Sanitaire voorzieningen

Voorzieningen met openbare toiletten en douches worden gedurende de looptijd van het project gerealiseerd. Hiernaast een voorbeeld van een toiletgebouw in aanbouw in Adama. In Methara is een vergelijkbaar openbaar toiletgebouw opgezet. Het gebouw is vlakbij de doorgaande weg en de marktplaats geplaatst. Het bevat latrines, douches en watertappunten, waarvan met name marktbezoekers, reizigers en mensen uit de nabij gelegen gemeenschappen gebruik zullen maken.

Er is gekozen voor het opmetselen van een watertank. Water in plastic tanks wordt namelijk veel te warm. De ervaring leert dat de lokale bevolking een voorkeur heeft voor een koudere douche, aangezien de temperatuur in dit deel van Ethiopië hoog kan oplopen.

In totaal werden ruim 1.226 wc’s op huishoudniveau neergezet. Dat is ruim op schema om het verwachte aantal van 3.600 latrines te realiseren in de sloppenwijken.

WASH-COMMITÉS

Om te zorgen dat de waterpunten duurzaam worden beheerd en de mensen in de dorpen ook goed omgaan met hygiëne, worden er WaSH-comités opgezet. In 2017 hebben 9 comités een driedaagse training gekregen. Een WaSH-comité bestaat uit mensen uit de gemeenschap, gekozen door de inwoners van die gemeenschap. Het WaSH-comité voert het beheer over de watervoorziening in de wijk of het dorp. Er waren interactieve trainingen, waarbij de comités hun eigen problemen op tafel konden leggen. Ook werd er veel informatie gedeeld. De deelnemers gaven aan dat de training hen goed kan helpen bij de voorlichting aan de mensen in hun wijk of dorp en bij het op een duurzame manier onderhouden en managen van de voorzieningen.

Schoon water: een zaak voor iedereen

Sinds 2016 investeren wij in het vijfjarige gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ uitgevoerd door Amref Flying Doctors.

Het doel is om ruim 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië met toegang tot water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne. Het gaat om de gebieden Addis Ababa, Afar en Oromia.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Ethiopië update: Succesvol afgerond

Eind 2020 is het project Schoon drinkwater, een zaak voor iedereen, in Ethiopië succesvol afgerond. Hier lees je alles over de resultaten en de impact van het project.

Lees meer

Het verhaal van Gadisa Hurisa uit Ethiopië

Gadisa was veel geld en tijd kwijt aan het halen van schoon drinkwater. Dankzij Made Blue kan ze nu sparen en tijd stoppen in ontwikkeling.

Lees meer