Water by women

In Nepal herstellen we watervoorzieningen en leren we vrouwen om die als onderneming te beheren.

Nepal

land

Sindhupalchowk en Dolakha

regio

2022-2023

periode

25.300

mensen

Achtergrond

In Nepal vertrekken veel mannen uit de dorpen naar de steden om daar een inkomen te kunnen verwerven, niet altijd met succes. Veel vrouwen zijn daardoor verantwoordelijk voor het gezin.

Vrouwen zijn niet gewend om economische activiteiten te ontplooien waardoor ze zich niet kunnen ontplooien en blijven hangen in een armoedeval.

In het noord-oosten van Nepal zijn veel watervoorzieningen uit het verleden slecht beheerd of stuk gegaan tijdens de grote aardbeving van 2015. Omdat in deze gebieden veel mensen wonen uit lage kasten hebben ze minder kansen.

Herstel en training

Samen met onze projectpartner Simavi willen we deze regio weer perspectief bieden door zeker acht watervoorzieningen te herstellen en vrouwen te trainen in ondernemerschap. Daarmee geven we ruim 25.000 mensen toegang tot voldoende schoon drinkwater.

We werken volgens een train the trainer principe zodat we heel snel veel mensen kunnen bereiken. Met peer groups willen we bovendien kennisdeling stimuleren. Zo trainen we bijna 5000 vrouwen.

Zij starten bijna 20 waterondernemingen waarbij mensen moeten betalen voor het water. Dat maakt het mogelijk om de watervoorzieningen te onderhouden en te sparen voor eventuele reparaties.

Vrouwelijk ondernemerschap leidt niet alleen tot economische ontwikkeling maar het geeft met name arme vrouwen ook perspectief in het leven.

Simavi

Kind huwelijken

Een bijkomend effect van de watervoorzieningen is dat meisjes meer naar school kunnen gaan en later een economische bijdrage kunnen leveren. Zo zijn ze minder kwetsbaar en daalt het aantal kind huwelijken behoorlijk.

In een eerder project in Niger ontstonden er spaargroepen in dorpen waar meisjes en jonge vrouwen een lening konden afsluiten om hun eigen onderneming te starten.

Impact

Onze aanpak in dit project in innovatief maar niet nieuws. Resultaten van andere projecten laten een enorme impact zien. Bijvoorbeeld dit project in Ghana:

89% van de vrouwen geeft aan meer financiële zekerheid te hebben

70% van de vrouwen heeft toegang tot krediet via spaargroepen

94% ziet kansen om geld te verdienen door het project

83% geeft aan nu zeggenschap te hebben over uitgaven en een betere relatie te hebben met de man

We verwachten dit project in 2023 af te ronden en geven dan ruim 25.300 mensen toegang tot schoon drinkwater, maar het is ook heel goed mogelijk om dit project op te schalen als we voldoende donaties hiervoor ontvangen.

Andere waterprojecten

Max Tapwater

We zijn terug in Bangladesh met een ondernemend project waarin we waternetwerken aanleggen voor huishoudens.

Lees meer

WASH & LEARN

In dit vervolg op de water vending machines staan innovatie en meisjes centraal om toegang tot schoon drinkwater te realiseren samen met de lokale bevolking.

Lees meer

Water en sanitatie op én rond scholen

Kinderen in Ethiopië krijgen toegang tot water en sanitaire voorzieningen op school en de buurt profiteert mee. In samenwerking met Amref en Castalie.

Lees meer

Schoon drinkwater voor minderheden in Vietnam

Eindelijk toegang tot schoon drinkwater voor een achtergestelde minderheidsgroep in Vietnam, de Muong, in samenwerking met World Vision.

Lees meer

De water vending machine van Said

Innovatie en ondernemerschap in schoon drinkwater in Tanzania door de slimme Water Vending Machine in samenwerking met Simavi.

Lees meer

Schoon water: een zaak voor iedereen

Een ondernemend waterproject in Ethiopië van vijf jaar in de sloppenwijken van grote steden zoals de hoofdstad Addis Ababa.

Lees meer