This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Ethiopië update: Succesvol afgerond

Ethiopië update:
SUCCESVOL AFGEROND

Eind 2020 is het project Schoon drinkwater, een zaak voor iedereen, in Ethiopië succesvol afgerond. Tijd dus voor een terugblik en evaluatie. Hier lees je alles over de resultaten en de impact van het project.

Doelstellingen

Dit waren onze originele doelstellingen:

Door het bouwen of herstellen van wc’s, openbare douches en waterpunten krijgen 144.000 mensen in sloppenwijken toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en verbetert de hygiëne.

Door voorlichting en training nemen kennis en vaardigheden van de bewoners over hygiëne in relatie tot gezondheid toe.

Door de samenwerking tussen bewoners en lokale overheid te stimuleren verbetert de situatie in de wijken en er ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Om de duurzaamheid van het project te garanderen, worden rondom wc’s, waterpunten en afvalmanagement kleine bedrijfjes opgezet.

Wat hebben we gedaan

Om de duurzaamheid van de gerealiseerde veranderingen te garanderen werken we ook in dit project volgens het FIETS-model, dit staat voor: Financial, Institutional, Environmental, Technological and Social Sustainability.

De waterpartners van de overheid, de mensen in de sloppenwijken, de private sector en andere partners, alle stakeholders zijn bekend gemaakt met dit model en dit is wat we concreet hebben gedaan:

 • We legden wc’s, douches en kranen met veilig drinkwater aan en breidden bestaande waterpunten uit. In de sloppenwijken zelf en op scholen.
 • We gaven training aan leraren en schoolhoofden, zodat zij voorlichting over hygiëne kunnen geven aan de kinderen op school.
 • We gaven voorlichting over hygiëne aan bewoners van sloppenwijken.
 • We motiveerden en ondersteunden vrouwen en jongeren, zodat ze nu succesvolsanitatiebedrijfjes runnen voor veilig drinkwater, wc’s en hygiëne.
 • We gaven training en ondersteuning aan overheidsmedewerkers voor beter managementvan water en hygiëne, het betrekken van inwoners bij het nemen van besluiten hierover én de samenwerking met bedrijven.

De resultaten

Water: 29.655 mensen hebben dagelijks toegang tot school en veilig drinkwater.

Sanitatie: 55.762 mensen hebben dagelijks toegang tot duurzame sanitaire voorzieningen.

Hygiëne: Er zijn 98.241 mensen op scholen bereikt met instructies en trainingen over het belang van schoon water en goede hygiëne (inclusief menstruele hygiëne).

Een geweldig resultaat waar wij enorm trots op zijn!

Meer cijfers

De afgelopen 4 jaar is er nog veel meer bereikt:

 • We hebben meer dan 30 georganiseerde groepen van jongeren, vrouwen en dorpsoudsten betrokken bij het leveren van duurzame en betaalbare diensten op het gebied van water- sanitatie en hygiëne.
 • De overheid heeft 780 vierkante meter land (voor een bedrag van ca. € 150.000,-) beschikbaar gesteld voor de bouw van water- en sanitatievoorzieningen. Bovendien hebben zij trainingen gegeven en hebben zij bijgedragen aan de bouw van enkele WASH- voorzieningen.
 • De MFI’s (Micro Finance Institutions) hebben een lening verstrekt aan georganiseerde groepen van 1.200.000 ETB / € 35.000,-
 • Meer dan 30.000 mensen maken tegen betaling gebruik van water- en sanitatievoorzieningen.
 • Er zijn meer dan 20 georganiseerde groepen (mannen en vrouwen) betrokken bij de levering van duurzame en betaalbare water- en sanitatievoorzieningen. Dit zijn 344 mensen (147 vrouwen en 197 mannen) die economisch gezien profiteren van deze voorzieningen.
 • 1.460 regeringsmedewerkers, georganiseerde jongeren en vertegenwoordigers uit de dorpen kregen training over het belang van schoon water en goede hygiëne.
 • Drie MFI’s in Oromia, Addis en Afar zijn lid van de projectstuurgroep van het business model, waardoor er een lening is verstrekt van 1,2 miljoen ETB / € 34.000,- aan werkeloze vrouwen en mannen die zich bezighouden met afvalverwerking en de levering van reserveonderdelen voor water- en rioleringssystemen.

De rol van vrouwen

Vrouwen werden actief betrokken bij de
planning, implementatie, evaluatie en het managen van
het project. Ook motiveren we
vrouwen en jongeren om duurzame bedrijfjes rond
schoon water, sanitatie en hygiëne op te zetten.

Zo
dragen we bij aan de versterking van de positie van
vrouwen die in Ethiopië meestal geen
leidende rol hebben.

Er zijn in totaal 197 vrouwen betrokken bij dienstverlening rondom water- en sanitatiefaciliteiten. Hun inkomen is hoger en hun rol bij besluitvorming is groter geworden. In meer dan 70% van de gevallen zijn het de vrouwen die de leiding hebben over de water- en sanitatiefaciliteiten. En in meer dan 80% van de faciliteiten beheren de vrouwen het geld.

Eindevaluatie

Op basis van een nulmeting kunnen we concluderen dat er enorme verbeteringen zijn gerealiseerd, die toe te schrijven zijn aan het project.

Zo was de gemiddelde hoeveelheid verbruikt water tijdens de tussentijdse evaluatie 18,4 liter. Bij het eindonderzoek bleek dat dit is gestegen tot 25,8 liter. De wateropslag was 71,4% tijdens het tussentijds onderzoek en bleek bij het eindonderzoek te zijn gestegen naar 80,6%.

Ook met de aanleg van watervoorzieningen op scholen hebben we mooie resultaten bereikt. Bij de nulmeting profiteerde 50,1% van de scholen van de watervoorzieningen die werden aangelegd door het project (uitgevoerd via een verschillende ondersteunende partijen). Halverwege de looptijd was dit aanzienlijk gestegen naar 83,4%.

Het aantal huishoudens met een eigen latrine is gestegen van 89,6% naar 96,5%. We kunnen verder constateren dat de kennis onder de lokale bevolking over het belang van schoon water en goede hygiëne door onze boodschappen is gestegen.

Impact op scholen

Volgens de betrokken schooldirecteuren hebben de watervoorzieningen er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de schoolgemeenschap toegang heeft tot water en er ook beter gebruik van maakt.

De bouw van opslag voor watervoorzieningen zorgt ervoor dat er altijd water beschikbaar is. Bij de nulmeting voldeed ongeveer 29,4% van de sanitaire voorzieningen op school aan de nationale normen, en halverwege de looptijd was dit gestegen tot 38,5%. Het huidige eindonderzoek liet een indrukwekkende stijgende lijn zien tot 52,6%.

De sanitaire voorzieningen die in het kader van het project op scholen zijn aangelegd, worden goed gebruikt. Ze zijn schoon, er zijn voorzieningen om handen te wassen en ze worden goed beheerd door de watercomités van de scholen.

Schoon water: een zaak voor iedereen

Sinds 2016 investeren wij in het vijfjarige gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ uitgevoerd door Amref Flying Doctors.

Het doel is om ruim 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië met toegang tot water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne. Het gaat om de gebieden Addis Ababa, Afar en Oromia.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Het verhaal van Gadisa Hurisa uit Ethiopië

Gadisa was veel geld en tijd kwijt aan het halen van schoon drinkwater. Dankzij Made Blue kan ze nu sparen en tijd stoppen in ontwikkeling.

Lees meer

Ethiopië update: onverwachte neveneffecten

Er wordt hard gewerkt in Ethiopië om het project af te ronden volgens het FIETS-model. Corona heeft hier een onverwacht neveneffect.

Lees meer