Schoon water: een zaak voor iedereen

Een vijfjarig waterproject in Ethiopië, uitgevoerd door Amref Flying Doctors.

Sinds 2016 gaat de bijdrage van MADE BLUE aan Amref Flying Doctors naar het nieuwe vijfjarige gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’.

Het doel is om ruim 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië met toegang tot water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne. Het gaat om de gebieden Addis Ababa, Afar en Oromia.

  • EthiopiëLand
  • Addis AbabaRegio
  • ActiefStatus
  • 2015 - 2020Periode
  • 140.000Beneficienten
Achtergrond

KINDEREN VAAK SLACHTOFFER

In de sloppenwijken en andere arme buurten van Ethiopische steden zoals Addis Ababa is vaak gebrek aan schoon drinkwater, rioleringssystemen en vuilnisophaaldiensten. Dit zorgt voor onhygiënische situaties die tot gezondheidsproblemen leiden voor de bewoners. Met name kinderen zijn vaak slachtoffer: ziektes veroorzaakt door vervuild water zijn nog altijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken van kinderen onder de 5 jaar. Daarom wil Amref Flying Doctors met dit programma het belang aankaarten van juiste kennis over goede hygiëne en veilig gebruik van water.

Schoon water een zaak voor iedereen - Amref en MADE BLUE

Ziektes door vervuild water is nog altijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen

Problematiek

OVERHEID HEEFT BEPERKTE MIDDELEN EN KENNIS

De lokale overheid wil graag een oplossing, maar heeft slechts beperkte budgetten. Bovendien beschikt zij niet over voldoende kennis en wordt het beleid hierover niet goed uitgevoerd. Het uitgangspunt van Amref is om de samenwerking tussen de gemeenschappen, de lokale overheden en het lokale bedrijfsleven te versterken. Daarnaast leren de sloppenwijkbewoners door voorlichtingscampagnes en trainingen hoe zij zelf goede faciliteiten zoals drinkwaterpunten, toiletten en douches kunnen opzetten en beheren. Ook leren ze om de lokale overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheden. Met name vrouwen en jongeren worden hierbij ondersteund, door het creëren van werkgelegenheid voor beheer van deze diensten.

Een persoonlijk verhaal

Het verhaal van Fatema

Tot op de dag van de bevalling haalde ik water. Dat kostte me de hele dag. Nu nog maar een half uur.
het-verhaal-van-fatema-amref-flying-doctors-made-blue
Aanpak van het project

ACTIVITEITEN

Met een nieuw 5-jarenprogramma wil Amref inzetten op o.a.:

  • Training en voorlichting geven over hygiëne aan bewoners van sloppenwijken en kinderen op scholen;
  • Het aanleggen en uitbreiden van voorzieningen ten behoeve van schoon drinkwater en rioleringen in sloppenwijken en scholen met behulp van lokale partners;
  • Het motiveren en ondersteunen van vrouwen en jongeren voor het succesvol opzetten en in stand houden van bedrijfjes rondom schoon water, sanitatie en hygiëne.
  • Training en ondersteuning aan overheidspersoneel voor een beter management van water en sanitatie diensten, samenwerking met bedrijfsleven, en het betrekken van burgers bij besluitvorming.

Updates over dit project

Schoon water een zaak voor iedereen - Amref en MADE BLUE
06
sep

Een persoonlijk verhaal uit Ethiopië

Lees hier het persoonlijke verhaal van Genet. Zij vertelt wat de komst van een waterkiosk voor haar heeft betekend.
Read More
Schoon water een zaak voor iedereen update augustus 2019
20
aug

Schoon water: een zaak voor iedereen – Update augustus 2019

In mei deden we de laatste update, maar er is sindsdien weer veel werk verzet in Ethiopië.
Read More
Schoon water een zaak voor iedereen - Amref en MADE BLUE
18
apr

Schoon water: een zaak voor iedereen – Update mei 2019

In de buitenwijken van Addis Ababa worden steeds meer mensen bereikt met onze watervoorzieningen en voorlichting.
Read More
Schoon drinkwater voor iedereen: MADE BLUE en Amref - Ethopië
27
nov

Schoon water: een zaak voor iedereen – Update november 2018

Inmiddels zijn er acht van de negen geplande uitbreidingen gerealiseerd. Van het resultaat profiteren 9.455 mensen. Tevens zijn er twee voorheen niet-functionele watertappunten gerepareerd.
Read More
Schoon water een zaak voor iedereen - Amref en MADE BLUE
27
sep

Schoon water: een zaak voor iedereen – Update september 2017

Dit project is begin 2016 gestart. Inmiddels zijn diverse lokale WASH-teams opgericht die het project lokaal moeten uitrollen. Ook zijn 18 trainers getraind die op hun eigen school zullen functioneren als gezondheidscoordinatoren.
Read More

Meer informatie over dit project