Volg ons ook op

Schoon water: een zaak voor iedereen

Een vijfjarig waterproject in Ethiopië, uitgevoerd door Amref Flying Doctors.

Sinds 2016 investeren wij in het vijfjarige gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ uitgevoerd door Amref Flying Doctors.

Het doel is om ruim 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië met toegang tot water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne. Het gaat om de gebieden Addis Ababa, Afar en Oromia.

  • EthiopiëLand
  • Addis AbabaRegio
  • ActiefStatus
  • 2015-2020Periode
  • 140.000Beneficienten

Ziektes door vervuild water is nog altijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen.

Kinderen vaak slachtoffer

In de sloppenwijken en andere arme buurten van Ethiopische steden zoals Addis Ababa is vaak gebrek aan schoon drinkwater, rioleringssystemen en vuilnisophaaldiensten. Dit zorgt voor onhygiënische situaties die tot gezondheidsproblemen leiden voor de bewoners. Met name kinderen zijn vaak slachtoffer: ziektes veroorzaakt door vervuild water zijn nog altijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken van kinderen onder de 5 jaar. Daarom wil Amref Flying Doctors met dit programma het belang aankaarten van juiste kennis over goede hygiëne en veilig gebruik van water.

Overheid heeft beperkte kennis

De lokale overheid wil graag een oplossing, maar heeft slechts beperkte budgetten. Bovendien beschikt zij niet over voldoende kennis en wordt het beleid hierover niet goed uitgevoerd. Het uitgangspunt van Amref is om de samenwerking tussen de gemeenschappen, de lokale overheden en het lokale bedrijfsleven te versterken. Daarnaast leren de sloppenwijkbewoners door voorlichtingscampagnes en trainingen hoe zij zelf goede faciliteiten zoals drinkwaterpunten, toiletten en douches kunnen opzetten en beheren. Ook leren ze om de lokale overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheden. Met name vrouwen en jongeren worden hierbij ondersteund, door het creëren van werkgelegenheid voor beheer van deze diensten.

Schoon water een zaak voor iedereen - Amref en MADE BLUE

Activiteiten

  • Training en voorlichting geven over hygiëne aan bewoners van sloppenwijken en kinderen op scholen;
  • Het aanleggen en uitbreiden van voorzieningen ten behoeve van schoon drinkwater en rioleringen in sloppenwijken en scholen;
  • Het motiveren en ondersteunen van vrouwen en jongeren voor het succesvol opzetten en in stand houden van bedrijfjes rondom schoon water, sanitatie en hygiëne.
  • Training en ondersteuning aan overheidspersoneel voor een beter management van water en sanitatie diensten, samenwerking met bedrijfsleven, en het betrekken van burgers bij besluitvorming.