This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

1 miljoen voor water op én rond scholen in Ethiopië

1 miljoen voor water op én rond scholen in Ethiopië

Geweldig nieuws: de komende drie jaar investeren we maar liefst 1 miljoen euro in schoon drinkwater op én rond scholen in Ethiopië. Dit is een vervolg op ons succesvolle project in dezelfde regio en ook nu werken we hiervoor samen met Amref. Deze keer draagt ook onze franse ambassadeur Castalie in grote mate bij door fondsen te werven onder haar klanten.

Samen gaan wij in totaal 35.100 mensen van schoon drinkwater, veilige sanitatie en goede hygiëne voorzien. Dit doen we op twintig scholen, maar ook in de gemeenschappen rondom die scholen, bijvoorbeeld door kiosken te bouwen aan de buitenkant van die scholen inclusief kleine winkeltjes. 

Menstruatie

Menstruatie is een van de normaalste zaken van de wereld. Toch is het voor veel meisjes elke maand een probleem. In Ethiopië kan 83,9% van de meisjes geen goede menstruele hygiëne toepassen. Een groot deel, 81.4% beschikt daarnaast niet over menstruatieproducten zoals maandverband en tampons.

Ieder jaar missen meisjes in sub-Sahara Afrika ruim 2 maanden school omdat ze geen producten als maandverband en tampons kunnen kopen. Of omdat er geen wc’s of douches zijn op school waar ze zich kunnen verschonen.

Met ons programma bereiken we op de twintig scholen 15.300 meisjes. Door de bouw van veilige wc’s, wasbakken en verschoonkamers hopen we dat het absentiecijfer van meisjes op school de komende 2,5 jaar met 50% zal afnemen.

Door de bouw van veilige wc’s, wasbakken en verschoonkamer hopen we dat het absentiecijfer van meisjes op school de komende 2,5 jaar met 50% zal afnemen.

Frank van der Tang, mede-oprichter Made Blue

Ondernemerschap

Met de lessen die de afgelopen vier jaar zijn geleerd, staat het nieuwe programma ‘WASH op en rond school’ in het teken van de bouw van waterkiosken op scholen. Tijdens de schooluren zorgen de kiosken voor veilige en hygiënische sanitaire voorzieningen.

De faciliteiten worden beheerd door lokale micro-ondernemers en zijn ook toegankelijk voor leden van de gemeenschap: toilet- en douchegebruik en de verkoop van sanitaire artikelen tegen een kleine bijdrage.

De opbrengst wordt gebruikt om lokale voorzieningen in stand te houden en uit te breiden en een blijvend inkomen voor de facility managers te garanderen.

Castalie

Castalie produceert stijlvolle waterkoelers voor restaurants en kantoren in de Franse markt. Om klanten extra bewust te maken van het belang van schoon drinkwater steunen zij ook MADE BLUE.

Zo ging oprichter Thibault Lamarque in 2020 ook meer met de impact reis naar Ethiopië. Daar ontstond de ambitie om zoveel mogelijk scholen te voorzien van dezelfde faciliteiten als de school die we toen bezochten. .

INTEGRALE AANPAK

Dit nieuwe project gaat de komende drie jaar lopen, van nu tot en met december 2023 en we kiezen voor een integrale aanpak:

  • Op tien scholen renoveren we bestaande WASH-faciliteiten, zoals wc’s en wasbakken. Daarnaast gaan we verschoonruimtes voor meisjes die menstrueren bouwen. Het is belangrijk dat zij een veilige plek hebben op school.
  • Ook gaan we nieuwe WASH-faciliteiten, zoals wc’s en wasbakken, op tien andere scholen bouwen én komen hier aparte verschoonruimtes voor meisjes die menstrueren. Daarnaast gaan we milieuvriendelijke menstruele afvalverwerkingsfaciliteiten ontwikkelen
  • We bouwen waterpunten en veilige wc’s in de buurt van scholen waardoor mensen in de directe omgeving van een school ook toegang hebben tot schoon water en goede sanitatie.
  • We gaan jongeren en vrouwen stimuleren bedrijfjes op te zetten rondom de verkoop van schoon water en de verkoop en productie van menstruatieproducten.
  • Daarnaast gaan we er bij overheden en producenten op aandringen de prijs van deze producten te verlagen. Hierdoor worden producten zoals maandverband en tampons beschikbaar voor grote groepen meisjes en vrouwen. Binnen ons programma willen we de beschikbaarheid verbeteren voor nagenoeg 20.000 meisjes en vrouwen.
  • En tot slot gaan we training geven over schoon water, goede hygiëne en een goede menstruele hygiëne aan lokale overheidsfunctionarissen, leerkrachten, zorgverleners, meisjes, vrouwen, jongens en mannen. 

Schoon drinkwater voor iedereen

Dat is onze missie! Want nog altijd hebben 771.000.000 mensen geen toegang tot water.
Wij werken op een ondernemende manier om te kunnen investeren in schoon drinkwater.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Update Wash at schools: het eerste half jaar

Ons project in Ethiopië is ruim een half jaar geleden gestart en dus is het tijd voor een tussentijds rapport. Daarin zien we hoeveel er nodig is voordat er gebouwd kan gaan worden. Ook zijn er best…

Lees meer

Update Wash at schools: meisjes weer naar school

In Ethiopië werken we hard aan water op en rond scholen. In deze update lees je wat we inmiddels al hebben gedaan. Dat is met name belangrijk voor meisjes.

Lees meer