This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Update Wash at schools: het eerste half jaar

UPDATE WASH AT SCHOOLS: HET EERSTE HALF JAAR

Ons nieuwe project in Ethiopië samen met Amref en Castalie is ruim een half jaar geleden gestart en dus is het tijd voor een tussentijds rapport. Daarin zien we hoeveel er nodig is voordat er gebouwd kan gaan worden. Ook zijn er best wat uitdagingen in het land.

Voorbereidingen

Het eerste half jaar van dit project stond vooral in het teken van de voorbereidingen. Zo zijn nu de locaties geselecteerd waar gebouwd kan worden en werden offertes opgevraagd bij aannemers.

Het kersverse team is geïnstalleerd in Adama en er is een baseline studie (nulmeting) gedaan om de effecten van het project in kaart te kunnen brengen.

Daarnaast werd een trainingsmodule opgezet rondom menstruatie en wordt een externe trainer gerekruteerd om deze op diverse plekken te gaan uitvoeren.

Menstrual hygiene day

Een belangrijk moment was ook de organisatie van ‘Menstrual Hygiene Day’ om daarmee de discussie op gang te brengen en bewustwording te bevorderen.

Op die dag werden zowel jongens als meisjes uitgedaagd een gedicht te schrijven over menstruatie om hiermee taboes te doorbreken.

Een uitdaging is ook het verkrijgen van grond in stedelijk gebied om te kunnen bouwen omdat grond daar schaars is. We zijn daarover in discussie met diverse hogere functionarissen, maar dit gaat langzaam.

Team Amref Ethiopië

Inflatie

Doordat het in delen van Ethiopië erg onrustig is, veranderen de handelskoersen en daarmee ook de prijzen van veel bouwmaterialen die uit het buitenland moeten komen. Dit is een uitdaging voor de begroting.

Het team in Ethiopië heeft daarom besloten om samen met de aannemers te kijken wat er nog even uitgesteld kan worden opdat er tijd ontstaat om extra fondsen te werven. Ook kan er dan gekeken worden of er misschien slimmer of anders gebouwd kan worden om wat kosten te besparen.

Wij hopen natuurlijk dat de situatie in het land snel weer stabiliseert. Gelukkig is er geen onrust in de regio waar ons project zich afspeelt.

Vooruitblik

De komende maanden zal er gewerkt worden aan het daadwerkelijk bouwen en renoveren van de sanitaire voorzieningen op de scholen.

Daarnaast gaan de voorlichtingsactiviteiten rondom hygiene op scholen en in gemeenschappen op volle stoom door.

Ondertussen is er ook een lobby opgestart voor een BTW-vrijstelling op maandverband opdat dit betaalbaarder wordt voor de mensen in de wijken waar we werken. Die lobby lijkt succesvol te zijn, maar daarover meer in de volgende update.

Water en sanitatie op en rond scholen

Samen met Amref en Castalie gaan wij mensen van schoon drinkwater, veilige sanitatie en goede hygiëne voorzien. Dit doen we op scholen, maar ook in de gemeenschappen rondom die scholen, bijvoorbeeld door kiosken te bouwen aan de buitenkant van die scholen inclusief kleine winkeltjes.  

In totaal investeren we minimaal 1 miljoen euro. Daarmee bereiken we 35.100 mensen, maar specifiek ook 15.300 meisjes op 20 scholen. Door de bouw van veilige wc’s, wasbakken en verschoonkamers hopen we dat het absentiecijfer van meisjes op school de komende 2,5 jaar met 50% zal afnemen.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

1 miljoen voor water op én rond scholen in Ethiopië

De komende drie jaar investeren we maar liefst 1 miljoen euro in schoon drinkwater op én rond scholen in Ethiopië.

Lees meer

Update Wash at schools: meisjes weer naar school

In Ethiopië werken we hard aan water op en rond scholen. In deze update lees je wat we inmiddels al hebben gedaan. Dat is met name belangrijk voor meisjes.

Lees meer