Volg ons ook op

Waterproject Vietnam: update januari 2021

Helaas zorgt Corona toch voor enige vertraging, maar de aanbesteding van de watervoorziening is bijna afgerond zodat begin 2021 gestart kan worden met de echte bouw. De lokale overheid en gemeenschap zijn nauw betrokken en mede-verantwoordelijk voor de duurzaamheid van het project.

Aanbesteding

Door de lockdown en het vele papierwerk is de aanbesteding van de constructiewerkzaamheden iets vertraagd, maar we vertrouwen erop dat in het voorjaar van 2021 daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Het project ronden we nu af in juli 2021.

Lokale betrokkenheid

De lokale overheid is vanaf het begin actief betrokken bij het project. Ze waarderen de activiteiten zeer en verwachten grote impact op het leven van de lokale bevolking, vooral kinderen en vrouwen. Deze waardering en betrokkenheid blijkt ook uit het feit dat ze ruim 10% van het budget bij hebben gedragen aan de kosten voor de bouw.

Behalve een financiële bijdrage draagt de lokale overheid over verschillende manieren bij, o.a. het beschikbaar stellen van relevante afdelingen en personen, vergaderingen te faciliteren en het voeren van bewustmakingscampagnes.

Schoon drinkwater voor de minderheidsgroepen in Vietnam - Ba Thuoc district - Dien Quang - World Vision

Het einddoel

Hoe zat het ook alweer? Ons doel is verbeterde toegang tot schoon (drink-)water voor de lokale gemeenschap en in het bijzonder kinderen in Vietnam. Om dat te bereiken zal een watervoorzieningssysteem worden aangelegd, inclusief een leidingsysteem dat water naar zes verdeelpunten in zes dorpscentra voert en vervolgens aansluit op 714 huishoudens, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare school. Dat alles doen we zo duurzaam mogelijk, dus met lokale betrokkenheid en veel voorlichting.

Mede-verantwoordelijk

De lokale bevolking nam zeer actief deel aan de communicatiesessies. Door deze voorlichting zijn mensen zich (nog) bewust(er) geworden van het belang van schoon drinkwater en goede hygiene. Zij zullen hierom, ook in de toekomst, waterbronnen juist gebruiken en beschermen. 

Mensen stemden ermee in om hun eigen geld uit te geven voor het dekken van de kosten van waterleidingen in huis, watermeters en wateropslag, Zij zijn hierdoor verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen watersysteem, verstandig waterverbruik en betalen van een maandelijkse vergoeding. Dat geld zal worden gebruikt voor onderhoud van het watersysteem en de kosten van de waterverwerking.