This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Vietnam update: training en voorlichting

Vietnam update:
training en voorlichting

Voordat er daadwerkelijk water kan worden getapt, moet er heel wat gebeuren. Hier lees je wat we recent allemaal in Vietnam gedaan hebben om straks een duurzame watervoorziening te realiseren. 

We zijn goed op weg

Samen met het Ba Thuoc programmateam en de lokale overheid heeft World Vision Vietnam uit de aanbesteding één partij geselecteerd met veel ervaring en de benodigde certificaten voor bekwaamheid en kwaliteit. 

De ingenieurs van deze partij, Limited Company, zijn begonnen met het beoordelen en meten van topografische kaarten, het onderzoeken van de waterbron en het ontwerp van de constructie van watersysteem.

Waterkwaliteit

In samenwerking met het Water, Sanitation en Environment Center van de provincie Thanh Hoa en Dien Quang Commune Program Management Board is met watermonsters de waterkwaliteit getest. Deze was op 16 van de 18 geteste parameters binnen de norm.

Een aantal stappen wordt gezet om de veiligheid van het drinkwater te garanderen: De directe omgeving van de waterbron wordt beschermd (om verontreiniging van het water tegen te gaan). De gemeenschap wordt voorgelicht over het belang van milieubescherming, goede inzameling van afval, voorkomen van pesticiden en het niet laten grazen of drinken of vee rond de waterbron en stroomopwaarts.

Project officer

We hebben ook een project officer geworven. Zij is half mei gestart en zal zorgen een goede voortgang en uitvoering van de activiteiten.

Het projectteam heeft in overleg de locatie van het waterpompstation bepaald, rekening houdend met eigenaarschap van de grond en goede locatie ten opzichte van de zes dorpen.

Door de Corona lockdown konden nog niet alle trainingen en bijeenkomsten in de gemeenschap plaatsvinden. De planning is hierdoor wat vertraagd maar er wordt geprobeerd dit in de volgende periode in te halen.

Voorlichting

Om dat te bereiken zal een watervoorzieningssysteem worden aangelegd, inclusief een leidingsysteem dat water naar zes verdeelpunten in zes dorpscentra voert en vervolgens aansluit op 714 huishoudens, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare school. Dat alles doen we zo duurzaam mogelijk, dus met lokale betrokkenheid en veel voorlichting.

Schoon drinkwater voor minderheden

In oktober 2019 hebben wij dit project samen met World Vision Vietnam opgestart. Het focust zich op de gemeente Dien Quang in het disctrict Ba Thuoc. Deze gemeente wordt vooral bewoond door de Muong – een minderheidsgroep in Vietnam – die door de overheid niet als prioriteit wordt gezien.

Het project loopt van oktober 2019 tot maart 2021 en heeft als doelstelling om 3.572 mensen te voorzien van schoon drinkwater en daarmee hun gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Vietnam: Virtual visit als afronding (VIDEO)

Ons project in Vietnam is recent afgerond maar helaas konden we het niet zelf bezoeken. In plaats daarvan werden we uitgenodigd voor een virtual visit.

Lees meer

Vietnam update: Op TV En uitbreiding

In Vietnam mochten we recent de officiële opening van de watervoorziening vieren en dat haalde tot onze verrassing zelfs de landelijke TV. Nog een verrassing was dat er budget over was en daarom…

Lees meer