This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Vietnam update: constructie gestart

Vietnam update:
Constructie gestart

In ons project in Vietnam stond het opstarten van de constructiewerkzaamheden de afgelopen maanden centraal en er wordt inmiddels gebouwd! Dat neemt niet weg dat de voorlichting aan de lokale gemeenschap ook door is gegaan want dat is net zo belangrijk. We willen namelijk een duurzaam resultaat neerzetten voor eind juli.

BIEDINGSPROCEDURE AFGEROND

Het biedingsproces is succesvol afgerond. Er is een partij gekozen voor de constructie, maar ook een partij als toezichthouder. Zij zullen de komende maanden nauw samenwerken om de bouw te begeleiden en de kwaliteit van het watervoorzieningssysteem te waarborgen. Daarnaast zal het team samen met de toezichthouder trainingen verzorgen aan vertegenwoordigers uit de gemeenschap, zodat zij ook toezicht kunnen houden op de bouw.

Lokale betrokkenheid

De lokale overheid is vanaf het begin actief betrokken bij het project. Ze waarderen de activiteiten zeer en verwachten grote impact op het leven van de lokale bevolking, vooral kinderen en vrouwen.

Als blijk van betrokkenheid en toewijdiging is vanuit Dien Quang gemeente een landoppervlak van 1.000 m2 ter beschikking gesteld voor het waterpompstation. Bovendien selecteerde het Dien Quang gemeenschapsbestuur ook 6 leden van de gemeenschapsraad om als vertegenwoordiger toezicht te houden op de bouw en de kwaliteit van het bouwproces te borgen.

Voorlichting

In alle 6 dorpen zijn in totaal 16 informatiesessies georganiseerd. 500 mensen namen hier aan deel. 210 huishoudens met de meest kwetsbare gezinnen werden thuis bezocht en voorgelicht over schoon water en sanitatie.

Ook op scholen vonden WASH activiteiten plaats. Middels rollenspellen, sketches en de ‘Ringing the Golden Bell’ wedstrijd werd op een speelse, interactieve manier aandacht besteed aan het milieu, schoon water, goede hygiene en handen wassen. Inmiddels zijn alle (100%) van de kinderen op de basis- en middelbare scholen voorgelicht. De toegenomen bewustwording van handen wassen komt in de huidige tijd met Corona extra van pas.

Duurzaamheid

De komende tijd faciliteren we samen met de lokale auroriteiten de oprichting van een waterbeheercommittee. Dit committee zal verantwoordelijk zijn voor het watersysteem – inclusief technisch en financieel beheer – en er zo voor zorgen dat de watervoorziening voldoende schoon water levert aan alle huishoudens in de 6 dorpen en scholen. 

De leden van het committee zullen door trainingen uitgerust worden met de benodigde kennis en vaardigheden om het systeem goed te onderhouden. Maar dat niet alleen: algemene informatie over onderwerpen als schoon water, goede hygiene, gedragsverandering en manieren om water te filteren worden ook besproken. Hiermee kunnen zij de gemeenschap blijven informeren, ook in de toekomst!

Eind juli verwachten we het project succesvol en binnen budget af te ronden, ondanks Covid-19 en met dank aan het lokale team!

Het einddoel

Hoe zat het ook alweer? Ons doel is verbeterde toegang tot schoon drinkwater voor de lokale gemeenschap en in het bijzonder kinderen in Vietnam. 

Om dat te bereiken zal een watervoorzieningssysteem worden aangelegd, inclusief een leidingsysteem dat water naar zes verdeelpunten in zes dorpscentra voert en vervolgens aansluit op 714 huishoudens, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare school. Dat alles doen we zo duurzaam mogelijk, dus met lokale betrokkenheid en veel voorlichting.

Schoon drinkwater voor minderheden

In oktober 2019 hebben wij dit project samen met World Vision Vietnam opgestart. Het focust zich op de gemeente Dien Quang in het disctrict Ba Thuoc. Deze gemeente wordt vooral bewoond door de Muong – een minderheidsgroep in Vietnam – die door de overheid niet als prioriteit wordt gezien.

Het project loopt van oktober 2019 tot maart 2021 en heeft als doelstelling om 3.572 mensen te voorzien van schoon drinkwater en daarmee hun gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Vietnam: Virtual visit als afronding (VIDEO)

Ons project in Vietnam is recent afgerond maar helaas konden we het niet zelf bezoeken. In plaats daarvan werden we uitgenodigd voor een virtual visit.

Lees meer

Vietnam update: Op TV En uitbreiding

In Vietnam mochten we recent de officiële opening van de watervoorziening vieren en dat haalde tot onze verrassing zelfs de landelijke TV. Nog een verrassing was dat er budget over was en daarom…

Lees meer