This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Vietnam update: verantwoordelijk

Vietnam update:
verantwoordelijkHEDEN

In deze projectperiode is in Vietnam veel aandacht besteed aan het voorlichten van de gemeenschap en lokale (gezondheids-)vrijwilligers. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van het water systeem door het formaliseren van verantwoordelijkheden en actief betrekken van alle belanghebbenden. Ondanks een kleine vertraging doordat zaken langer duurden dan gepland is de verwachting dat ieder moment gestart kan worden met de daadwerkelijke constructie.

Voorlichting

Alle 22 leidsters van de peuterspeelzaal in Dien Quang zijn voorgelicht over persoonlijke hygiene en het belang van handen wassen na toiletbezoek. Zij zijn een dag lang getraind. De kennis die zij op hebben gedaan zetten zij in in hun werk. Alle 336 kinderen (174 jongens en 162 meisjes) profiteren hiervan mee.

Lokale vrijwilligers

Lokale vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de gemeenschap in Vietnam. In totaal 22 lokale vrijwilligers, waarvan de helft vrouwen, hebben een speciale training bijgewoond. In deze training leerden zij over gezondheidsonderwerpen zoals het belang van schoon drinkwater, goede hygiene en behoud van het milieu. Ook deden zij extra kennis en vaardigheden op over gedragsverandering en verschillende manieren om informatie aan anderen over te brengen.

Na de training hebben de vrijwilligers 17 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in de gemeenschap. In totaal 458 inwoners (69 mannen en 389 vrouwen) uit de 6 dorpen hebben hierdoor meer kennis over water, hygiene en natuurbehoud.

Naast de groepsbijeenkomsten zijn de vrijwiligers langs de huizen gegaan om mensen persoonlijk te stimuleren de hygiene adviezen ook in de praktijk te brengen en toe te passen binnen hun eigen gezin. Zeker 145 huishoudens zijn de afgelopen maanden op deze manier bezocht.

Een persoonlijk verhaal

Ms. Ha Thi Tinh, een vrijwilligster uit een van de dorpen vertelt over het effect dat de gezondheidsvoorlichtingen hebben op de gemeenschap:

“De mensen in de gemeenschap waren heel enthousiast over de gezondheidsvoorlichting! Zo gaf 1 van de deelneemster aan dat tot vandaag zij het water dat ze gebruikt om te drinken en koken haalde uit een bron in de buurt. Zij ging er vanuit dat dit water schoon was.

Door het bijwonen van de voorlichting werd zij zich bewust van de risico’s en realiseerde dat het water dat ze gebruikte vervuild is en kan zorgen voor diarree. Om te voorkomen dat haar kinderen ziek worden zal ze zeker met haar man overleggen om behandeld water te kopen.”

Uitdagingen

In juli 2020 was in Vietnam sprake van een tweede golf aan Corona besmettingen. Gelukkig zijn er in het projectgebied en Ba Thuoc district geen mensen geinfecteerd met het virus. In de provincie (Thanh Hoa) was op het moment van schrijven 1 geval bekend. Ook omliggende provincies meldden verschillende besmettingen.

De voorbereidingen van het ontwerpdocument en budget namen meer tijd in dan aanvankelijk gepland. Het Ba Thuoc programma team doet er alles aan en werkt actief samen met alle betrokkenen om ondanks de kleine vertraging alle werkzaamheden op tijd af te krijgen! Verwacht wordt dat de constructie van het watersysteem zal starten op 1 oktober.

Ontwikkeling watersysteem

De ingenieurs van Limited Company hebben na een periode van grondig (topografisch/geologisch) vooronderzoek het constructieplan ingediend. Ba Thuoc Area Program heeft vervolgens samen met het district bestuur een grootschalige bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende betrokkenen mee konden denken en hun kijk op het watersysteem konden delen. 

Daarnaast is door de lokale overheid een management team samengesteld. Dit team beschikt over veel technische expertise en zal het bestaande Ba Thuoc programmateam ondersteunen om zo de voortgang van de constructiewerkzaam- heden goed in de gaten te houden en tot een goed en kwalitatief sterk watersysteem te komen.

Het Dien Quang gemeenschapsbestuur heeft in een formele brief aangegeven land beschikbaar te stellen voor het centrale waterpomp systeem.

Schoon drinkwater voor minderheden

In oktober 2019 hebben wij dit project samen met World Vision Vietnam opgestart. Het focust zich op de gemeente Dien Quang in het disctrict Ba Thuoc. Deze gemeente wordt vooral bewoond door de Muong – een minderheidsgroep in Vietnam – die door de overheid niet als prioriteit wordt gezien.

Het project loopt van oktober 2019 tot maart 2021 en heeft als doelstelling om 3.572 mensen te voorzien van schoon drinkwater en daarmee hun gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Vietnam: Virtual visit als afronding (VIDEO)

Ons project in Vietnam is recent afgerond maar helaas konden we het niet zelf bezoeken. In plaats daarvan werden we uitgenodigd voor een virtual visit.

Lees meer

Vietnam update: Op TV En uitbreiding

In Vietnam mochten we recent de officiële opening van de watervoorziening vieren en dat haalde tot onze verrassing zelfs de landelijke TV. Nog een verrassing was dat er budget over was en daarom…

Lees meer