This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Vietnam update: lokale betrokkenheid

Vietnam update:
lokale betrokkenheid

Helaas zorgt Corona toch voor enige vertraging in Vietnam, maar de aanbesteding van de watervoorziening is bijna afgerond zodat begin 2021 gestart kan worden met de echte bouw. De lokale overheid en gemeenschap zijn nauw betrokken en mede-verantwoordelijk voor de duurzaamheid van het project.

Aanbesteding

Door de lockdown en het vele papierwerk is de aanbesteding van de constructiewerkzaamheden iets vertraagd, maar we vertrouwen erop dat in het voorjaar van 2021 daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Het project ronden we nu af in juli 2021 in plaats van in april.

Lokale betrokkenheid

De lokale overheid is vanaf het begin actief betrokken bij het project. Ze waarderen de activiteiten zeer en verwachten grote impact op het leven van de lokale bevolking, vooral kinderen en vrouwen. Deze waardering en betrokkenheid blijkt ook uit het feit dat ze ruim 10% van het budget bij hebben gedragen aan de kosten voor de bouw.

Behalve een financiële bijdrage draagt de lokale overheid over verschillende manieren bij, o.a. het beschikbaar stellen van relevante afdelingen en personen, vergaderingen te faciliteren en het voeren van bewustmakingscampagnes.

Mede-verantwoordelijk

De lokale bevolking nam zeer actief deel aan de communicatiesessies. Door deze voorlichting zijn mensen zich (nog) bewust(er) geworden van het belang van schoon drinkwater en goede hygiene. Zij zullen hierom, ook in de toekomst, waterbronnen juist gebruiken en beschermen. 

Mensen stemden ermee in om hun eigen geld uit te geven voor het dekken van de kosten van waterleidingen in huis, watermeters en wateropslag, Zij zijn hierdoor verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen watersysteem, verstandig waterverbruik en betalen van een maandelijkse vergoeding. Dat geld zal worden gebruikt voor onderhoud van het watersysteem en de kosten van de waterverwerking.

Het einddoel

Hoe zat het ook alweer? Ons doel is verbeterde toegang tot schoon drinkwater voor de lokale gemeenschap en in het bijzonder kinderen in Vietnam. 

Om dat te bereiken zal een watervoorzieningssysteem worden aangelegd, inclusief een leidingsysteem dat water naar zes verdeelpunten in zes dorpscentra voert en vervolgens aansluit op 714 huishoudens, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare school. Dat alles doen we zo duurzaam mogelijk, dus met lokale betrokkenheid en veel voorlichting.

Schoon drinkwater voor minderheden

In oktober 2019 hebben wij dit project samen met World Vision Vietnam opgestart. Het focust zich op de gemeente Dien Quang in het disctrict Ba Thuoc. Deze gemeente wordt vooral bewoond door de Muong – een minderheidsgroep in Vietnam – die door de overheid niet als prioriteit wordt gezien.

Het project loopt van oktober 2019 tot maart 2021 en heeft als doelstelling om 3.572 mensen te voorzien van schoon drinkwater en daarmee hun gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Vietnam: Virtual visit als afronding (VIDEO)

Ons project in Vietnam is recent afgerond maar helaas konden we het niet zelf bezoeken. In plaats daarvan werden we uitgenodigd voor een virtual visit.

Lees meer

Vietnam update: Op TV En uitbreiding

In Vietnam mochten we recent de officiële opening van de watervoorziening vieren en dat haalde tot onze verrassing zelfs de landelijke TV. Nog een verrassing was dat er budget over was en daarom…

Lees meer