This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Update Max Tapwater: een vliegende start

Ons ondernemende project in Bangladesh kent een vliegende start. Nadat alle vergunningen rond waren, zijn namelijk diverse bestaande installaties overgedragen aan de nieuw op te richting social enterprise die zo al 4600 klanten heeft.

4600 klanten en meer

In de eerste maanden van 2022 zetten we de projectstructuur van Max TapWater op. Een belangrijke mijlpaal was de toestemming van het NGO Affairs Bureau van de nationale overheid, een orgaan dat alle buitenlandse donaties aan Bangladesh nauwgezet volgt. Alleen met hun toestemming is het mogelijk om personeel in te huren of activiteiten te ontplooien.

In dezelfde periode zijn twintig in 2021 gebouwde installaties overgedragen aan Max Social Enterprise en in gebruik genomen. Hierop zijn 1.041 aansluitingen gemaakt, waardoor 4.600 klanten nu profiteren van toegang tot leidingwater in het eigen huishouden. Aanvullend lopen er nog 88 aanvragen voor een aansluiting die na de Ramadan en de aansluitende Eid vakanties zullen worden gerealiseerd

Testen en verbeteren

De in maart behaalde omzet was wat lager dan verwacht. Dit is verklaren vanuit het feit dat de installaties pas in de loop van de maand water leverden, terwijl we hadden gehoopt om begin maart volledig operationeel te zijn.

Gedurende de testleveringen bleek echter dat acht installaties nog enige bijstelling en reparatie behoefden en dat de tanks van vijf installaties beter moesten worden gereinigd. Naar verwachting zullen in de loop van april alle systemen operationeel en alle aansluitingen gerealiseerd zijn.

En dan uitbreiden

De bevindingen opgedaan bij de bouw van deze twintig installaties, maar ook het onderliggende ondernemingsmodel en de uitrol van de aansluitingen ervan, dienen als basis voor de installaties die we in 2022 gaan opleveren.

Zo weten we inmiddels dat de vraag wordt aangewakkerd vanaf het moment dat de bouw is begonnen. Mensen zijn in toenemende mate bereid te betalen voor leidingwater als ze een waterinstallatie in hun dorp gebouwd zien worden en ze merken dat hun buren een aansluiting krijgen. 

Ook hebben we geleerd hoe om te gaan met grote afnemers, zoals scholen en bedrijven. Door het watergebruik per afnemertype te analyseren en de huishoudelijke tarieven te extrapoleren, hebben we ook voor deze groepen begrijpelijke en acceptabele tarieven kunnen stellen. 

Vooruitblik

Momenteel selecteert het projectteam mogelijke locaties voor de installaties die in de loop van het jaar gaan worden gebouwd. Die selectie begint met een longlist, gebaseerd op criteria als levensvatbaarheid van de onderneming, sociaaldemografische kenmerken, technische haalbaarheid en juridische zaken. Ook politieke lobby maakt deel uit van het selectieproces. 

Het projectteam steekt bovendien veel tijd in de gesprekken met (plaatselijke) autoriteiten, om te zorgen voor steun voor het project maar ook om via dit kanaal de vraag aan te jagen. Al deze criteria leiden in verloop van tijd tot een shortlist en dan tot een definitieve keuze van bouwlocaties. Na het regenseizoen (september) wordt begonnen met de bouw van de installaties.

Max Tapwater

In Bangladesh hebben 73 miljoen mensen nog geen toegang tot water in huis. Als gevolg daarvan besteden vooral vrouwen en meisjes zeker 2 uur per dag om water te halen. Dat water is vaak vervuild met diverse ziektes en ondervoeding als gevolg.

Onze missie in dit project is dus: makkelijk, veilig en betaalbaar water in huis. Dat gaan we op een ondernemende manier doen door het aanleggen van mini waternetwerken die zichzelf gaan terugverdienen. Zo krijgen we een vliegwieleffect!


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Max Tapwater: Change of business plans

Ons water project in Bangladesh is meer een start-up dan een project. Er wordt gebouwd aan een onderneming die over een tijdje zelfstandig verder kan groeien, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Lees meer

Max Tapwater: al 4000 mensen hebben water

In Bangladesh wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk huishoudens aan te sluiten op de mini waternetwerken die worden gebouwd. In deze update lees je hoe ver we al zijn en waar we tegenaan lopen in de…

Lees meer