This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Twintig nieuwe watergrids in Bangladesh

2023 was een productief jaar voor het Max Tapwater project in Bangladesh. Het aantal watergrids is verdubbeld, en daar komen nog veel meer voordelen bij kijken dan alleen maar schoon water uit de kraan.

Watergrids

Door het aanleggen en onderhouden van mini-netwerken krijgen vele gezinnen toegang tot stromend, schoon water in hun eigen huis. De technieken die hiervoor worden gebruikt zijn relatief betaalbaar en eenvoudig.

De grids gaan zeker 15 jaar mee, maar met goed onderhoud kan dat nog veel langer zijn. Deze netwerken leveren banen en inkomsten op, waardoor dat onderhoud bijna zeker gegarandeerd is.

Op dit moment zijn er 40 grids gebouwd, waarvan 20 in het afgelopen kalenderjaar. 2,100 extra huishoudens en bedrijven zijn in 2023 aangesloten op stromend schoon water, waardoor er nu in totaal bijna achtduizend mensen thuis direct toegang hebben tot een kraan met schoon water.

3885 uur minder werk

We zeggen het wel vaker: er komt niet alleen water uit een kraan, maar ook tijd. De cijfers van dit project onderstrepen dit nog maar eens. Dankzij de 40 grids die inmiddels zijn geplaatst, besparen de vele inwoners van dit gebied per dag gezamenlijk 3,885 uur dat eerder werd besteed aan het zorgen voor schoon water voor henzelf en hun gezin. Jonge meisjes en volwassen vrouwen kunnen deze tijd nu steken in naar school gaan, voor familie zorgen en inkomsten genereren – een sneeuwbaleffect met louter positieve gevolgen.

De grids zorgen tegelijkertijd ook voor meer werk – op de best mogelijke manier! Ieder grid heeft een beheerder die verantwoordelijk is voor de aansluitingen, het onderhoud en de inkomsten. Tot nu toe hebben de grids al voor 58 nieuwe banen gezorgd, die zowel langdurige toegang tot stromend water voor de gemeenschap als economische zelfstandigheid voor deze beheerders verzorgen. Een prachtig vliegwieleffect waar we erg trots op zijn.

Girl washes face

Vooruitblik

Dankzij het harde werk afgelopen jaar is niet alleen het aantal waternetwerken verdubbeld. Bij bestaande grids zijn ook nieuwe waterkwaliteitsmeters geplaatst, waardoor de gezondheid van de gebruikers gegarandeerd blijft. Dit blijkt ook uit de cijfers, want er is nog geen enkel geval van watergedragen ziektes geweest in de aangesloten gemeenschappen.

We zijn hard op weg om de doelen van dit project te halen. Eind 2026 hopen we dat er in totaal 130 watergrids zijn gebouwd, die 9,100 huishoudens bestaande uit 33,700 mensen zullen voorzien van schoon water, en 148 banen zullen opleveren.

Dit jaar wordt er een flinke slag geslagen om dit doel te halen. Er staan 30 nieuwe watergrids op de planning, wat het aantal mensen met een kraan in huis zal gaan verdubbelen. We houden je uiteraard op de hoogte van de voortgang!

Max Tapwater

In Bangladesh hebben 73 miljoen mensen nog geen toegang tot water in huis. Als gevolg daarvan besteden vooral vrouwen en meisjes zeker 2 uur per dag om water te halen. Dat water is vaak vervuild met diverse ziektes en ondervoeding als gevolg.

Onze missie in dit project is dus: makkelijk, veilig en betaalbaar water in huis. Dat gaan we op een ondernemende manier doen door het aanleggen van mini waternetwerken die zichzelf gaan terugverdienen. Zo krijgen we een vliegwieleffect!


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Max Tapwater: Change of business plans

Ons water project in Bangladesh is meer een start-up dan een project. Er wordt gebouwd aan een onderneming die over een tijdje zelfstandig verder kan groeien, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Lees meer

Max Tapwater: al 4000 mensen hebben water

In Bangladesh wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk huishoudens aan te sluiten op de mini waternetwerken die worden gebouwd. In deze update lees je hoe ver we al zijn en waar we tegenaan lopen in de…

Lees meer