Volg ons ook op

Waterschaarste: hoe staan we ervoor en waar gaat het heen?

Water is voor ons zo vanzelfsprekend dat we het ons niet eens kunnen voorstellen dat we ooit zonder zouden komen zitten. Toch dreigt er een wereldwijde watercrisis in de toekomst. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt zelfs dat tegen 2025 de helft (!) van de wereldbevolking zal leven in gebieden met permanente waterschaarste. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van waterschaarste? En kunnen we het tij nog keren? In deze blog vertellen we je meer.

Waterschaarste wereldwijd - water scarcity worldwide - MADE BLUE - blog

36 landen hebben momenteel een extreem tekort aan water

Waterschaarste wereldwijd

Het rapport “Thirsting for a Future” van Unicef laat zien dat er momenteel 36 landen een extreem tekort hebben aan water. Onlangs kampten grote steden als São Paulo (Brazilië), Chennai (India) en Kaapstad (Zuid-Afrika) met acute watertekorten. Kaapstad ontsnapte vorig jaar ternauwernood aan Dag Nul: de dag waarop er geen druppel meer uit de kraan zou komen. “In de toekomst komen er waarschijnlijk meer Dagen Nul,” zegt Betsy Otto van het Amerikaanse World Resource Institute (WRI). Het WRI stelt dat de waterstress het hoogst is in het Midden-Oosten en Noord-Afrika – met Qatar als absolute nummer één.

Oorzaken van waterschaarste

Waterschaarste wordt veroorzaakt door een complex geheel van fluctuerende, op elkaar inwerkende menselijke en ecologische factoren. Allereerst is klimaatverandering natuurlijk een belangrijke oorzaak van waterschaarste. Zo leidt de aanhoudende hitte op sommige plekken tot opdroging van waterbronnen. Maar ook leidt klimaatverandering tot een stijging van onze zeespiegel, waardoor overstromingen plaatsvinden, wat zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van water beïnvloedt. Daarnaast leiden ook waterverspilling en watervervuiling tot een dalende beschikbaarheid van (veilig) water. Zet al deze problematiek tegenover een groeiende wereldbevolking en er ontstaat waterschaarste.

Hiernaast zie je een video van Trouw waarin wordt uitgelegd hoe de verhoudingen tussen landen in het Midden-Oosten op spanning komen te staan door waterschaarste.

De gevolgen van waterschaarste

Zonder water kunnen we niet leven. We zien dan ook in de gebieden waar waterschaarste heerst, de bevolking gebruik gaat maken van vervuild water. Dit maakt hen kwetsbaar voor dodelijke ziektes, zoals cholera. Maar ook leidt waterschaarste indirect tot armoede. Je kunt immers niet naar school of naar je werk als je ziek bent. Een ander bijkomend probleem van waterschaarste is de dreiging van conflicten. Zou bouwden Iran en Turkije de afgelopen decennia honderden dammen in het Midden-Oosten om aan hun waterbehoefte te kunnen voldoen. Andere landen in de regio, vooral Irak en Syrië, betaalden daarvoor een hoge prijs: droogte, sociale onrust en conflicten.

Wat gaan we er aan doen?

Al deze informatie schetst niet echt een rooskleurige toekomst wat water betreft. Toch is er op het gebied ontzilting van zeewater en waterbesparende maatregelen in de landbouw veel winst te behalen. Ook ontstaat er steeds meer technologische innovaties op het gebied van waterbesparing en waterzuivering. Het WHO stelt dat het beheer van watervoorraden in de toekomst steeds belangrijker zullen worden, waarbij we ook moeten gaan kijken naar alternatieve waterbronnen, zoals het hergebruik van afvalwater.

#SDG6

Wij geloven erin dat we in de toekomst manieren zullen vinden om te blijven voorzien in onze waterbehoefte. Maar dat willen we voor iedereen. Daarom zetten wij ons in voor diegenen voor wie waterschaarste vandaag de dag al wel een probleem is. Dat doen we in gebieden waar de overheid niet van plan is of in staat is om een veilige watervoorziening te installeren.­ Vandaag beginnen we aan de toekomst van morgen: een toekomst met schoon drinkwater voor iedereen.

Toegang tot schoon water en sanitair is het zesde punt op de lijst van de SDG’s (Sustainable Development Goals) die in 2015 werden opgesteld door de Verenigde Naties.

Wil je meer weten over hoe wij schoon drinkwater in ontwikkelingslanden realiseren?