Volg ons ook op

Over de Stichting Made Blue Foundation

en ons bestuur, anbi-status en jaarverslag

MADE BLUE is een sociale onderneming die bestaat uit de Stichting Made Blue Foundation en (Water) Made Blue B.V.

De donaties die MADE BLUE ontvangt worden voor 100% overgemaakt aan de stichting. Die investeert deze gelden in drinkwater projecten zodat minimaal het aantal liters beschikbaar komt dat is beloofd aan de donateurs.

De met BTW-belaste en risicodragende activiteiten zijn buiten de stichting geplaatst en ondergebracht in een besloten vennootschap. Hiermee kunnen maximale middelen worden ingezet om het doel van de stichting te bereiken.

Jaarverslag

Bekijk hier ons jaarverslag over 2020.

Beleid

De Made Blue foundation is een stichting met een drieledig doel:

  1. Het bevorderen van schoon drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden;
  2. Het vergroten van het bewustzijn rondom de watervoetafdruk van organisaties, producten en consumenten;
  3. Al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om dit te bereiken organiseren we de mogelijkheden genoemd op deze website voor organisaties, consumenten en bijvoorbeeld horecaondernemers om op een tastbare manier te investeren in drinkwaterprojecten.

Dat doen we zo transparant mogelijk en op een ondernemende manier zodat we niet afhankelijk zijn van eenmalige donaties maar structureel donatiegelden blijven ontvangen. Om dat te bereiken hebben we een sociale onderneming opgericht waarbij we de risicodragende activiteiten hebben ondergebracht in een besloten vennootschap.

ANBI

De Stichting Made Blue Foundation heeft een ANBI-status met als RSIN nummer: 8545.63.933

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en deze status wordt slechts na uitgebreid onderzoek door de Belastingdienst toegekend.

Bestuur

Ons bestuur ziet toe op de juiste en tijdige besteding van de binnenkomende fondsen. De bestuursleden genieten geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Meterstand

In 2019 konden we vertellen dat we sinds onze oprichting eind 2014 tot en met de eerste helft van 2019 een bedrag van in totaal maar liefst 1.000.000 euro toegezegd hadden gekregen door onze ambassadeurs. We hadden toen de ambitie om dat bedrag naar 1,5 miljoen te brengen per eind 2020. 

Hieronder vind je onze meest recente meterstand van Wereld Water Dag 2021: 22 maart. Inmiddels staat de teller al op bijna 8.000.000.000 liter water voor mensen die tot nu toe geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dat betekent toegang tot schoon drinkwater voor zeker 109.581 mensen voor minimaal 10 jaar. Lees hier meer over hoe we dat doen.

Daarmee hebben we de 1,5 miljoen ruim overstegen! Dit bedrag wordt na ontvangst onder controle van Aqua for All geïnvesteerd in de waterprojecten van onze implementatiepartners. Lees hier meer over hoe onze geldstromen precies verlopen.

Frank van der Tang presenteert de cheque van MADE BLUE met 1 miljoen euro.
2014
WERELD WATER DAG
0
Liter
0
Mensen
0
Ambassadeurs

TEAM

Met dit team wisten we deze mijlpaal te bereiken. Dat doen we Lean and Mean en daar zijn we trots op.

We werken zo transparant mogelijk

Daarom beantwoorden we graag je vragen:

Wat is jullie ANBI-status?

En hebben jullie een bestuur en jaarverslag?

In welke landen werken jullie?

En in welke projecten?

Hoe worden de liters gerealiseerd?

En hoe weet ik dat zeker?

Hoe wordt mijn donatie besteed?

En hoe lopen de geldstromen?

STAAT JE VRAAG HIER NIET BIJ?

Vul dan ons contactformulier in of bel naar 070 89 19 492