This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Wash at schools: wat is er al bereikt?

UPDATE WASH AT SCHOOLS:
Wat is er al bereikt?

In Ethiopië werken we hard aan water op en rond scholen. We hebben als doel om 20 scholen te voorzien van water en sanitaire voorzieningen. Hoe ver zijn we al na twee jaar met nog ruim een jaar te gaan?

10 scholen hebben water

Goed nieuws: ondanks onrusten in het land en een enorme inflatie is het gelukt om al op 10 scholen voorzieningen te bouwen die geleid worden door lokale mensen. De omliggende buurten profiteren mee en kunnen nu bijvoorbeeld ook veilig naar het toilet.

Onze ervaring leert dat het echte bouwen altijd wat meer aan het einde van het project plaatsvindt omdat de voorbereidingen veel werk vragen en we in onze projecten altijd werken met lokale bewoners en lokale overheden.

Wij hebben er dus alle vertrouwen in dat we in het laatste jaar van het project ook de resterende scholen kunnen voorzien van water en toiletten.

Voorlichting en lobbywerk

Minstens zo belangrijk als het bouwen van de watervoorzieningen is de training en voorlichting die plaatsvindt om mensen bewust te maken van het belang van hygiene en goede sanitaire voorzieningen voor met name meisjes op scholen.

Op vele scholen is om die reden bijvoorbeeld MHM day gevierd om leerlingen bewust te maken van het belang van ‘Menstrual Health Management’.

Het lobbywerk is gericht op de lokale overheden opdat zij bijdragen aan aparte, veilige toiletten voor meisjes op scholen.

De inflatie is een enorme uitdaging voor het projectbudget. Gelukkig ziet de lokale overheid de noodzaak van ons werk en draagt die nu ook een steentje bij.

Team Amref Ethiopië

Nog een jaar te gaan

Het laatste jaar van het project zal in het teken staan van het bouwen van de resterende voorzieningen. Maar daarnaast zal het projectteam ook blijven werken aan het trainen van de water committees die de nieuwe voorzieningen moeten beheren en moeten sparen voor onderhoud en reparaties.

Misschien kunnen de committees zelfs zo veel sparen dat ze wat geld kunnen investeren, bijvoorbeeld in een kleine wasserette zoals je leest in het verhaal van Iniye uit Bishoftu.

Een gezonde basis

Bij elke school bouwen we ook toiletunits en waterkiosken voor de buurtbewoners. Zo kunnen vele gezinnen meeprofiteren van de verbeterde voorzieningen.

Uiteindelijk bereiken we zo niet alleen veel leerlingen maar ook ruim 20.000 mensen die in de buurt van de scholen wonen.

Zij hebben eindelijk toegang tot water op school en kunnen daardoor elke dag naar school en werken aan een gezonde en productieve basis voor hun hele leven.

Water en sanitatie op en rond scholen

Samen met Amref en Castalie gaan wij mensen van schoon drinkwater, veilige sanitatie en goede hygiëne voorzien. Dit doen we op scholen, maar ook in de gemeenschappen rondom die scholen, bijvoorbeeld door kiosken te bouwen aan de buitenkant van die scholen inclusief kleine winkeltjes.  

In totaal investeren we minimaal 1 miljoen euro. Daarmee bereiken we 35.100 mensen, maar specifiek ook 15.300 meisjes op 20 scholen. Door de bouw van veilige wc’s, wasbakken en verschoonkamers hopen we dat het absentiecijfer van meisjes op school de komende 2,5 jaar met 50% zal afnemen.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Wasbaar maandverband – door én voor iedereen

Een mooi detail van het WASH programma in Ethiopië wordt geïmplementeerd, is de productie en distributie van wasbaar maandverband. Dit zo voor de hand liggende product maakt een groot verschil in…

Lees meer

De impact van water aan huis

In Ethiopië werken we hard aan water op en rond scholen. Daarbij voorzien we ook nabijgelegen huishoudens van een wateraansluiting aan huis. Zo ook bij Misra Taha uit Bishoftu, moeder van zes…

Lees meer

Een persoonlijk verhaal van Iniye uit Bishoftu

Onderdeel van ons project Wash op en rond scholen zijn publieke voorzieningen waar mensen water kunnen halen, maar ook naar het toilet kunnen of kunnen douchen. Iniye (30) vertelt wat voor impact dat…

Lees meer

Update Wash at schools: meisjes weer naar school

In Ethiopië werken we hard aan water op en rond scholen. In deze update lees je wat we inmiddels al hebben gedaan. Dat is met name belangrijk voor meisjes.

Lees meer