This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

KIES JOUW PROJECT

[gravitywp_count formid=’17’ – formid=’26’]

Stemmen: [gravitywp_count formid=’26’]/ [gravitywp_count formid=’17, 26′]

Stemmen: [gravitywp_count formid=’26’]/ [gravitywp_count formid=’17, 26′ filter_field=’2′ filter_operator=’isnot’ filter_value=URLParam param=’hotel’]

Bangladesh

Investeren in mini-waternetwerken voor huishoudens in Bangladesh.

Oeganda

Of een heel ander project hier

Dit is de introductietekst. Niet te lang graag. Maximaal twee alinea’s!

Titel

Water is voor ons zo vanzelfsprekend maar nog altijd zijn er 785 miljoen mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater waarvan 144 miljoen mensen die afhankelijk zijn van oppervlaktewater.

Niet alleen een tekort aan water is een probleem. Naar schatting sterven jaarlijks 485.000 mensen als gevolg van vervuild drinkwater en slechte sanitatie. Dat zijn ruim 1.300 mensen per dag en met name kinderen.

onze oplossing

Wij willen zoveel mogelijk structurele donaties ontvangen om te kunnen investeren in schoon drinkwater. Dat betekent dat we niet onze handen op houden maar water koppelen aan de producten en diensten van onze ambassadeurs.

Zo maken we dus water van water.

ATTENTIE WIT

Link naar schoon drinkwater voor iedereen bijvoorbeeld.

Attentie blok

Elk jaar publiceren we in ons jaarverslag hoeveel donaties we hebben ontvangen en hoe we die hebben besteed.

langere tekst

De Made Blue foundation is een stichting met een drieledig doel:

1. Het bevorderen van schoon drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden;

2. Het vergroten van het bewustzijn rondom de watervoetafdruk van organisaties, producten en consumenten;

3. Al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om dit te bereiken organiseren we de mogelijkheden genoemd op deze website voor organisaties, consumenten en bijvoorbeeld horecaondernemers om op een tastbare manier te investeren in drinkwaterprojecten.

Alle donaties worden ontvangen door de Stichting Made Blue Foundation met een ANBI-status onder nummer 8545.63.933. De met BTW-belaste en risicodragende activiteiten zijn buiten de stichting geplaatst en ondergebracht in een besloten vennootschap. Hiermee kunnen maximale middelen worden ingezet om het doel van de stichting te bereiken.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot schoon water. Daarom geven we Made Blue de ruimte om onze bezoekers te vragen om een kleine donatie. Elke donatie geeft 1 kind een heel jaar toegang tot schoon water op school.

Patrick Jauch, Hoofd Business Development