This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

De Corona crisis: hoe gaat het in Afrika?

De Corona crisis:
hoe gaat het in Afrika?

Bij Made Blue blijven we ondanks de corona crisis zo goed als mogelijk verder aan onze missie: toegang tot schoon drinkwater én hygiëne voor iedereen. Want dat is vandaag belangrijker dan ooit. Stel je eens voor dat je in deze tijd je handen helemaal niet kunt wassen…

Hoe gaat het nu in Afrika?

Het lijkt alsof de opmars van corona in Afrika vooralsnog mee te vallen. Maar schijn bedriegt: in veel gebieden wordt er namelijk niet of nauwelijks geregistreerd. Daarnaast halen berichten van vermoedelijk zwaar getroffen stedelijke gebieden maar af en toe ons nieuws, omdat we vooral bezig zijn met onze eigen crisis.

Daarbij komt dat – gemiddeld genomen – zwakke gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden nauwelijks zijn toegerust op het handelen in de strijd tegen corona. Zo zijn er in Kenia maar 155 IC-bedden beschikbaar voor 54 miljoen mensen en zijn er in Ethiopië maar 42 ziekenhuizen (Nederland heeft er 3 keer zo veel, terwijl ons land 26 keer kleiner is). ‘Flatten the curve’ is daarom nog veel meer van toepassing op ontwikkelende landen.

middel erger dan de kwaal?

In sommige gebieden waar er een avondklok is ingesteld om corona te bestrijden, zie je een toename in het aantal gevallen waarin zorgverlening niet tijdig kan worden bereikt, bijvoorbeeld bij een bevalling.

Ook lock-downs leiden direct tot nog grotere problemen: de economie draait daar immers grotendeels op het informele circuit. De mensen gaan daar elke dag de straat op voor broodwinning. Denk hierbij aan een taxirit, verkopen op een markt of andere dienstverlening in de stad.

Voor die groep – de grootste in veel landen – betekent een lock-down een directe stop van inkomen. Met het ontbreken van een rijke overheid en dito maatregelen – zoals bij ons – is de remedie op dit moment misschien wel erger dan de kwaal.

Hoe kun je besmettingen voorkomen als je niet eens je handen kunt wassen?

Neveneffecten

Maar dat is nog niet alles. Getroffen gebieden zien een terugval in het aantal kinderen, vooral meisjes, dat naar school gaat. Er wordt een piek verwacht in het aantal gearrangeerde kindhuwelijken en de vrees bestaat dat praktijken waarvoor er lang tegen is gestreden door gezondheidswerkers in de lokale gemeenschappen, zoals meisjesbesnijdenis, nu weer meer ruimte gaan krijgen met een onderbezette overheid en zwakke gezondheidssystemen.

Toch worden er ook positieve neveneffecten gemeld: door corona worden mensen zich bewust van het belang van hygiëne en gaan ze – waar mogelijk – meer handen wassen. Dat leidt in die gebieden ook tot een afname van diverse andere besmettelijke ziektes, zoals tyfes, cholera en diarree.

De rol van water

In een situatie waar bijna 800 miljoen mensen op aarde sowieso al dagelijks kilometers moeten lopen voor toegang tot (veelal vervuild) water, is het uitdagend om basale voorzieningen, zoals faciliteiten om handen te wassen en een hygiënisch toilet te gebruiken, voor iedereen toegankelijk te maken.

Samen met onze partners in Azië en Afrika werken we onverminderd door aan toegang tot schoon drinkwater voor iedereen: we starten een nieuw project in Vietnam, we schalen op in Tanzania en werken in Ethiopië aan de voorbereiding het succesvolle programma in de sloppenwijken van Addis Abeba, Adama en Awash ook op scholen beschikbaar te maken.

Wat kun jij doen?

Wil jij ons helpen om zo snel mogelijk het volgende miljoen te kunnen investeren? Dat kan op meer manieren dan je denkt …


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

We investeerden al €1.000.000!

Na vijf jaar kunnen we met trots mededelen dat we al 1 miljoen hebben geïnvesteerd in drinkwater en dat gaan we op korte termijn verdubbelen.

Lees meer

Hoe is het nu in Dembiya, Ethiopië?

Het is al weer twee jaar geleden dat we ons project in Dembiya, Ethiopië, afrondden. Hoe is het daar nu? En hoe zit dat met andere projecten?

Lees meer