This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Hoe is het nu in Dembiya, Ethiopië?

Hoe is het nu in Dembiya, Ethiopië?

Het is al weer twee jaar geleden dat we ons project in Dembiya, Ethiopië, hebben afgerond. Via onze lokale partner World Vision Ethiopië vroegen we hoe het daar nu is. Werkt alles nog zoals het zou moeten? En hoe zit dat met andere projecten?

Zonnepanelen

Het project in Dembiya omvatte het boren en ontwikkelen van een diepe bron, een wateropslagsysteem om waterdruk te genereren en een netwerk met publieke tappunten. 

We zijn blij dat het watersysteem nog steeds goed functioneert en dat alle tappunten – in zowel de gemeenschap, school en ziekenhuis – nog naar tevredenheid worden gebruikt.

Wel zijn er de nodige uitdagingen geweest op het gebied van onderhoud maar deze zijn gelukkig opgelost. In plaats van de tijdelijke generator zijn nu zonnepanelen gerealiseerd!

UITDAGINGEN

Tijdens het project werden 750 latrines hersteld en 145 nieuwe gebouwd in Guramba en omliggende dorpen. villages. Daarnaast werden – in samenwerking met de lokale overheid – diverse bewustwordingsacties gedaan.  

De opvolging van de voorlichtingsactiviteiten en de duurzaamheid van sanitaire voorzieningen blijken echter lastig. Dit heeft ermee te maken dat op landelijk niveau en daarmee het projectgebied – uit alle uitdagingen in Ethiopië – niet gekozen is voor water en sanitatie als prioriteit. 

OPEN DEFECATION FREE

Over de status van de latrines en het huidige ‘hygiene gedrag’ van de community valt daarom op dit moment weinig te zeggen. Wat zonder twijfel heel mooi en waardevol blijft is dat tijdens de projectperiode vele verschillende bewustwordingsactiviteiten plaats hebben gevonden en dorpen ODF (Open Defecation Free) zijn verklaard.

Dit resultaat is sowieso behaald. Hopelijk ebt het effect hiervan nog steeds door en dragen ook de nog altijd actieve WASH committees mee aan blijvende positieve gedragsverandering en bijbehorende gezondheidseffecten.

HOE ZIT HET MET ANDERE PROJECTEN?

We hebben er vertrouwen in dat de investeringen in Dembiya nog lang zijn effect zullen hebben omdat er ook is gewerkt aan permanente gedragsverandering. Maar wat kunnen we zeggen over waterprojecten in het algemeen? Hoeveel watervoorzieningen zijn bijvoorbeeld 20 jaar later nog actief? Is daar wat over bekend? 

Ja! In 2015 is er onderzoek gedaan door Het Water Instituut van de Universiteit van North Carolina naar de lange termijn duurzaamheid van water projecten. Wat blijkt: het opzetten van een watercommissie, geschoolde technici voor reparaties met toegang tot gereedschappen en reserveonderdelen en het vragen van een kleine vergoeding voor het gebruik van het water werden geassocieerd met het blijvend functioneren van waterpunten. 

Uit de studie bleek dat over het algemeen de functionaliteit van waterbronnen in de loop van de tijd afnam. Dankzij de eerder genoemde lokale investeringen nam de functionaliteit van door World Vision geïnstalleerde bronnen echter niet significant af met de leeftijd, zelfs niet wanneer deze bronnen meer dan 20 jaar oud waren. Dat onderschrijft maar weer eens waarom onze aanpak verder gaat dan alleen het neerzetten van een watervoorziening.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

We investeerden al €1.000.000!

Na vijf jaar kunnen we met trots mededelen dat we al 1 miljoen hebben geïnvesteerd in drinkwater en dat gaan we op korte termijn verdubbelen.

Lees meer

100000 mensen

We hebben al meer dan 100.000 mensen toegang kunnen geven tot schoon drinkwater! Hoeveel is dat eigenlijk? En hoe weten dat zo zeker?

Lees meer