This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Water by women Nepal update

Ons project voor en met vrouwen in Nepal is goed op stoom: de eerste twee watervoorzieningen zijn zo goed als af en de eerste groep vrouwen is getraind om voorlichting te geven en ondernemingen te starten.

Watersystemen

De eerste twee watersystemen zijn zo goed als af. Daarmee krijgen al 500 mensen toegang tot schoon drinkwater. Op de foto zie je een van de watertanks die dienen als opslag en drukvat.

Bij elk watersysteem wordt lokaal gezocht naar de beste oplossing en locatie. In het bergachtige terrein is dat niet altijd even makkelijk.

Tappunten

In de lokale gemeenschappen worden tappunten aangelegd. Je ziet op de foto een voorbeeld waar nog aan wordt gewerkt.

Het ontwerp van de tappunten kwam tot stand in overleg met de vrouwen die het water halen. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat het heel prettig is om een emmer of jerrycan op hoogte te kunnen plaatsen zodat deze schoon blijft.

Vrouwen aan zet

De lokale vrouwen worden in werkgroepen getraind om straks voorlichting te kunnen geven en kleine waterondernemingen te kunnen runnen. Een van de deelnemers schrijf daarover:

“Dit soort trainingen is erg nieuw voor leden van de vrouwelijke netwerkgroep. We hebben geleerd over empowerment van vrouwen, ondernemersvaardigheden en besluitvormingsprocessen op het niveau van huishoudens en instellingen. We hebben ook geleerd hoe we vrouwen kunnen motiveren om deel te nemen aan vergaderingen en discussiefora. We leerden ook WASH-sleutelboodschappen voor een gezond huis en gemeenschap.”

Voorlichting

Schoon drinkwater heeft pas echt gezondheidseffecten als er ook hygiënisch mee wordt omgegaan. De beste manier om dat voor elkaar te krijgen is te beginnen bij de nieuwe generatie.

Daarom wordt er voorlichting gegeven op lokale scholen. De kinderen vertellen hierover aan hun ouders en zo gaan die uiteindelijk ook hun gedrag aanpassen.

We zijn pas net begonnen met dit project maar we zien nu al hoe enthousiast de lokale bevolking is. Hopelijk kunnen we binnenkort nog meer beelden delen.

Water by Women

In Nepal vertrekken veel mannen uit de dorpen naar de steden om daar een inkomen te kunnen verwerven, niet altijd met succes. Veel vrouwen zijn daardoor verantwoordelijk voor het gezin. Zij zijn niet gewend om economische activiteiten te ontplooien waardoor ze zich niet kunnen ontplooien en blijven hangen in een armoedeval.

In het noord-oosten van Nepal zijn veel watervoorzieningen uit het verleden slecht beheerd of stuk gegaan tijdens de grote aardbeving van 2015. Omdat in deze gebieden veel mensen wonen uit lage kasten hebben ze minder kansen. Wij gaan hier samen met de vrouwen op een ondernemende manier de watervoorzieningen herstellen of aanleggen zodat straks ruim 25.300 mensen toegang hebben tot schoon drinkwater.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Water by women: de voorbereidingen

Ons project in Nepal is gestart. Hier gaan we samen met vrouwen op een ondernemende manier watervoorzieningen herstellen. De voorbereidingen zijn in volle gang en die zijn essentieel voor het slagen…

Lees meer