This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Water by women: de voorbereidingen

Ons project in Nepal is gestart. Hier gaan we samen met vrouwen op een ondernemende manier watervoorzieningen herstellen. De voorbereidingen zijn in volle gang en die zijn essentieel voor het slagen van het project.

Baseline study

Het project begint met een belangrijk onderzoek: de baseline study. Hierin ontdekken we hoe mensen op dit moment omgaan met water en hygiene.

Uit het onderzoek is nu bijvoorbeeld gebleken dat bij bestaande watervoorzieningen in 30% van de gevallen nog niet betaald wordt. Dit terwijl dat wel nodig is om onderhoud en reparaties te borgen.

Voor de vrouwen zonder eigen inkomen vormt dit een probleem. Zij zullen hun schaarse geld liever uitgeven aan eten voor hun kinderen en drinken dan maar vervuild water. Dat is een van de redenen waarom we ze ook willen trainen in ondernemerschap zodat ze een inkomen kunnen genereren en bijvoorbeeld eigen moestuinen kunnen aanleggen met afvalwater.

Latrines

Uit de studie is ook gebleken dat de mensen die beschikken over een toilet in 87% van de gevallen gebruik maken van een pit latrine, feitelijk een diepe kuil in de grond dus. Deze worden echter vrijwel nooit geleegd omdat in deze regio geen bedrijf is dat deze service aanbiedt. Onderdeel van het project wordt dus om te kijken of hier een bedrijf voor opgericht kan worden.

De cijfers laten ook zien dat slechts 36% van de mensen toegang tot water en zeep. 64% kan dus geen handen wassen na het gebruik van het toilet en besmet mogelijk het eventueel aanwezige schone drinkwater direct bij gebruik.

Water by Women Nepal house
Water by Women Nepal girl

Menstruatie taboe

In Nederland komt menstruatie redelijk uit de taboesfeer maar in dit gebied in Nepal is dat zeker nog niet het geval. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij vrouwen tijdens de maandelijkse periode worden opgesloten in een aparte hut, weer of geen weer.

Behalve voorlichting over hygiene krijgt daarom ook MHM aandacht in dit project Dit staat voor Menstrual Hygiene Management. Als meisjes daar al vroeg over leren en ook de faciliteiten hebben, kunnen ze in de toekomst dit taboe doorbreken en gewoon naar school en werken in die week.

Al met al is er dus nog veel te doen in Nepal, maar met een ervaren lokaal team verwachten wij deze uitdaging aan te kunnen en het leven van zeker 25.000 mensen een flinke upgrade te geven.

Weersinvloeden

Het gebied waarin we werken heeft veel last van variaties in het weer. Een deel van het jaar is het er zo droog dat natuurlijke waterbronnen opdrogen.

Een ander deel van het jaar wordt het gebied geteisterd door hevige regenval en overstromingen. Omdat veel mensen hun behoefte in de vrije natuur doen en er geen goed afvalmanagement is, worden dan de bronnen juist vervuild.

Dit vraagt dus om structurele voorzieningen die hiervoor beschermd zijn en het hele jaar zuiver water geven, ook bij droogte. Hierin werken we nauw samen met de lokale overheden die ook 40% van het projectbudget bijdragen.

Water by Women Nepal region

Water by Women

In Nepal vertrekken veel mannen uit de dorpen naar de steden om daar een inkomen te kunnen verwerven, niet altijd met succes. Veel vrouwen zijn daardoor verantwoordelijk voor het gezin. Zij zijn niet gewend om economische activiteiten te ontplooien waardoor ze zich niet kunnen ontplooien en blijven hangen in een armoedeval.

In het noord-oosten van Nepal zijn veel watervoorzieningen uit het verleden slecht beheerd of stuk gegaan tijdens de grote aardbeving van 2015. Omdat in deze gebieden veel mensen wonen uit lage kasten hebben ze minder kansen. Wij gaan hier samen met de vrouwen op een ondernemende manier de watervoorzieningen herstellen of aanleggen zodat straks ruim 25.300 mensen toegang hebben tot schoon drinkwater.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Mee naar school in Nepal

Eind 2023 hebben we weer een waterpunt mogen realiseren op een middelbare school in Nepal. Deze voorziet nu 438 mensen van schoon drinkwater.

Lees meer

Water by women NEPAL: UPDATE

Er is veel werk verzet in Nepal. Zowel in constructie van de watersystemen, als in het verzekeren van de toekomst van deze waterpunten. Dat is hard nodig, want Nepal wordt hard getroffen door de…

Lees meer