This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

Water by women NEPAL: UPDATE

Er is veel werk verzet in Nepal. Zowel in constructie van de watersystemen, als in het verzekeren van de toekomst van deze waterpunten. Dat is hard nodig, want Nepal wordt hard getroffen door de gevolgen van klimaatverandering – waar waterschaarste een van de grootste gevolgen van is.

Klimaatverandering

Overstromingen zijn een normaal verschijnsel in Nepal, maar als gevolg van klimaatverandering zijn de laatste tijd de intensiteit en gevolgen van abnormaal zware regenval voor de inwoners van het gebied almaar toegenomen. De onregelmatige en steeds hevigere regenval en het feit dat hun nederzettingen langs de rivier liggen, maken deze gemeenschappen bijzonder kwetsbaar voor overstromingen.

Weggaan uit dit gebied is geen gemakkelijke optie. De rivier is niet alleen hun belangrijkste bron van water om te drinken, te koken en te wassen, maar ook hun bron van inkomsten. Overstromingen brengen niet alleen schade toe aan huizen, maar verhogen ook het risico op ziektes die via water worden overgedragen.

.

Watersystemen

Samen met onze projectpartner Simavi werken we in het Noord-Oosten van Nepal aan het herstellen van in totaal 8 watervoorzieningen.  Sinds onze vorige update is er veel werk verzet.

Inmiddels zijn 3 van de beoogde watersystemen up & running. Wanneer alle systemen operationeel zijn, zullen deze meer dan 25.000 mensen bedienen.

We willen het liefst dat de gebouwde en/of herstelde tappunten zo lang mogelijk mee blijven gaan, en dat de lokale gemeenschap de kennis en tools krijgt om deze (financieel) te onderhouden. Het Water by Women programma investeert daarom niet alleen in de fysieke waterpunten, maar ook in trainingen en campagnes voor de lokale bewoners.
.

WATER VOOR DE TOEKOMST

Zij verzamelen zich in zogenaamde Water User and Sanitation Committees (WUSCs), die de verantwoordelijkheid van de operation & management fondsen dragen. Het geld dat de waterpunten oplevert, wordt in deze fondsen gestoken. Daarvan worden zaken als verzekering en onderhoud betaald.

Op moment van schrijven zijn er al 3 van deze Committees opgezet en worden inmiddels de helft van alle kosten die horen bij het operationeel houden van de waterpunten door hun fondsen gedekt.

Op deze manier zijn de lokale gemeenschappen in de toekomst niet afhankelijk van doorlopende donaties van partners als Made Blue en Simavi, en kunnen zij zelfstandig hun gemeenschap voorzien van schoon water en alle voordelen die daarbij horen.

Water by Women

In Nepal vertrekken veel mannen uit de dorpen naar de steden om daar een inkomen te kunnen verwerven, niet altijd met succes. Veel vrouwen zijn daardoor verantwoordelijk voor het gezin. Zij zijn niet gewend om economische activiteiten te ontplooien waardoor ze zich niet kunnen ontplooien en blijven hangen in een armoedeval.

In het noord-oosten van Nepal zijn veel watervoorzieningen uit het verleden slecht beheerd of stuk gegaan tijdens de grote aardbeving van 2015. Omdat in deze gebieden veel mensen wonen uit lage kasten hebben ze minder kansen. Wij gaan hier samen met de vrouwen op een ondernemende manier de watervoorzieningen herstellen of aanleggen zodat straks ruim 25.300 mensen toegang hebben tot schoon drinkwater.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Mee naar school in Nepal

Eind 2023 hebben we weer een waterpunt mogen realiseren op een middelbare school in Nepal. Deze voorziet nu 438 mensen van schoon drinkwater.

Lees meer

Water by women Nepal: TUSSENTIJDSE update

Ons project voor en met vrouwen in Nepal is goed op stoom: de eerste twee watervoorzieningen zijn zo goed als af en de eerste groep vrouwen is getraind om voorlichting te geven en ondernemingen te…

Lees meer