This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

WASH & Learn update mei 2023

Ons project WASH & Learn in Oeganda moet aan het eind van dit jaar afgerond zijn. Tijd dus om te checken of we goed op schema zitten.

Veel bereikt

Dit project draait om innovaties en kent geen vastomlijnde aanpak vooraf, toch hebben we duidelijke targets voor het totale project en die checken we dus ook regelmatig.

Onlangs ontvingen we daarvoor de rapportage en wat blijkt:

  • 14 van de 19 regenwater opvangtanks zijn gerealiseerd
  • 12 van de 15 nieuwe waterpunten zijn gereed

Daarmee is ruim tweederde van het totaal aantal liters al gehaald. Hieronder lees je daar meer over.

Water in dorpen

In dorpen zijn inmiddels vier waterpunten hersteld, waardoor 567 huishoudens toegang kregen tot veilig water. Bij elk gerehabiliteerd waterpunt is een watergebruikerscommissie opgericht om te zorgen voor een goed beheer van het waterpunt.

We verwachten dat dit zal bijdragen aan een sterke afname van watergerelateerde ziekten. Maar alleen de voorzieningen zijn natuurlijk niet genoeg: de commissies zijn ook getraind om te zorgen dat het waterpunt in tact blijft. Zo worden bijvoorbeeld kleine kinderen en dieren niet toegelaten tot het waterpunt om te zorgen dat er geen vervuiling optreedt.

Water op scholen

Op scholen worden op dit moment watertanks van 15 en 25 m3 aangelegd om regenwater op te vangen. Daarmee krijgen bijna 2500 leerlingen toegang tot water en hoeven zij in droge tijden niet meer uren te lopen om water te halen.

De leerlingen krijgen natuurlijk ook voorlichting over hygiƫne en het belang van water. Dat gaat verder dan je zou denken: er wordt ook verteld over duurzaam gebruik van water en natuurlijke hulpbronnen zoals hout. Daarbij zijn 500 bomen geplant om te zorgen voor dat er meer water kan worden vastgehouden in de grond.

Next steps

De komende tijd wordt er hard gewerkt aan tien handwasfaciliteiten scholen zodat leerlingen daar hun handen kunnen wassen. Daarvoor worden de vier grote watertanks aangelegd en worden 15 water punten hersteld.

Daarnaast worden schoolbesturen getraind op hygiene maar ook op het goed besturen van watervoorzieningen en financieel beheer daarvan.

Ook ouders worden uitgenodigd op scholen om te leren over hygiene zodat de schoolkinderen ook thuis veilig om kunnen gaan met water.

WASH & Learn

In dit vervolg op de water vending machines staan innovatie en meisjes centraal om toegang tot schoon drinkwater te realiseren. In deze nieuwe fase breiden we uit naar Oeganda om ook daar gemeenschappen te voorzien van water.

Dat betekent echter niet dat we precies dezelfde aanpak en techniek kunnen kiezen. We moeten per locatie bekijken hoe we te werk gaan. Zo zijn we ook uitgekomen op wat we hier concreet gaan doen: 15 nieuwe waterpunten realiseren, 3 oude rehabiliteren, 19 regenwater opvangtanks en 15 handwaspunten.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Op bezoek in Oeganda

In Oktober 2023 zijn we met een groep ambassadeurs afgereisd naar het gebied rondom Fort Portal in Oeganda. Daar hebben we met eigen ogen het resultaat van het harde werk van de lokale ondernemers…

Lees meer

WASH & Learn update: Innovaties

Ons project WASH & Learn in Oeganda heeft duidelijke targets maar geen vastomlijnde aanpak. Daarmee ontstaan hele interessante innovaties die heel goed blijken te werken…

Lees meer