This website is also available in your browser language. Please choose your preferred language below.

WASH & Learn update: Innovaties

Ons project WASH & Learn in Oeganda heeft duidelijke targets maar geen vastomlijnde aanpak. Daarmee ontstaan hele interessante innovaties die heel goed blijken te werken…

Goed op weg

Onlangs was het tijd voor een tussenrapportage uit Oeganda. Wat blijkt: we zijn al een heel eind op weg:

  • 8 van de 19 regenwater opvangtanks zijn gerealiseerd
  • 8 van de 15 handwaspunten zijn af
  • 7 in plaats van 3 oude waterpunten zijn gerehabiliteerd
  • 6 van de 15 nieuwe waterpunten zijn gereed

In de afbeelding zie je een watertappunt in aanbouw. De constructie is bedoeld om het tappunt te beschermen tegen bijvoorbeeld modder. De lokale inwoners, met name de vrouwen, hebben meegedacht over deze opzet.

Water kwaliteit

Het water dat we beschikbaar maken moet natuurlijk blijvend van goede kwaliteit zijn. Daarom worden draagbare testsets uitgedeeld en leren we de committees hoe ze die kunnen inzetten en wat ze kunnen doen als het de kwaliteit niet goed genoeg is. Water koken is dan de minst gunstige optie vanwege de hoge CO2-uitstoot.

Ook worden ceramische filters ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld bij scholen. Daarbij wordt ook gelijk een plan gemaakt om de investering hiervoor terug te verdienen. Zodat op termijn ook een vervangend filter kan worden aangeschaft.

Halverwege 2022 hebben we al 8% van de beoogde liters water gerealiseerd. Dit terwijl het project nog niet eens afgerond is en we uitgaan van een blijvend effect!

Projectmanager WASH & Learn

Schooltuinen

Veel scholen in de WASH and Learn-programma’s zijn ondersteund om moestuinen aan te leggen met behulp van geschikt afvalwater. Om deze tuinen te professionaliseren hebben we samengewerkt met lokale landbouwfunctionarissen. Ze gaven de scholen trainingen over waterbeheer in de landbouw, plaagdierbeheersing en kennis over voedingswaarde.

De groenten worden verkocht om inkomsten te genereren om de exploitatie en het onderhoud van de WASH-infrastructuur te financieren.

Mandiga’s Well

We zijn ook een zeer inspirerende samenwerking gestart met mensenrechtenactivist en schrijver Mohamed Hammie, gebaseerd op een onderzoek in afgelegen gemeenschappen, waarbij het perspectief van vaak ongehoorde vrouwen naar voren kwam.

Omdat we dit verhaal naar het grote publiek willen brengen hebben we besloten om samen een stripboek te maken die we in 2023 gaan distribueren.

Ook nu al merken we het effect van het boek: het verhaal wordt op steeds meer plekken als toneelstuk opgevoerd waardoor lokale gemeenschappen zich bewust worden van de rol van vrouwen als het gaat om het halen wat water.

WASH & Learn

In dit vervolg op de water vending machines staan innovatie en meisjes centraal om toegang tot schoon drinkwater te realiseren. In deze nieuwe fase breiden we uit naar Oeganda om ook daar gemeenschappen te voorzien van water.

Dat betekent echter niet dat we precies dezelfde aanpak en techniek kunnen kiezen. We moeten per locatie bekijken hoe we te werk gaan. Zo zijn we ook uitgekomen op wat we hier concreet gaan doen: 15 nieuwe waterpunten realiseren, 3 oude rehabiliteren, 19 regenwater opvangtanks en 15 handwaspunten.


Misschien wil je deze berichten ook lezen:

Op bezoek in Oeganda

In Oktober 2023 zijn we met een groep ambassadeurs afgereisd naar het gebied rondom Fort Portal in Oeganda. Daar hebben we met eigen ogen het resultaat van het harde werk van de lokale ondernemers…

Lees meer

WASH & Learn update mei 2023

Ons project WASH & Learn in Oeganda moet aan het eind van dit jaar afgerond zijn. Tijd dus om te checken of we goed op schema zitten.

Lees meer