Tag: meterstand

100000 mensen

We hebben al meer dan 100.000 mensen toegang kunnen geven tot schoon drinkwater!
Hoeveel is dat eigenlijk? En hoe weten dat zo zeker?

We investeerden al €1.000.000!

Na vijf jaar kunnen we met trots mededelen dat we al 1 miljoen hebben geïnvesteerd in drinkwater en dat gaan we op korte termijn verdubbelen.