Volg ons ook op

Waterproject Vietnam: update juli 2020

Voordat er daadwerkelijk water kan worden getapt, moet er heel wat gebeuren. Hier lees je wat we recent allemaal in Vietnam gedaan hebben om straks een duurzame watervoorziening te realiseren. 

We zijn goed op weg

Samen met het Ba Thuoc programmateam en de lokale overheid heeft World Vision Vietnam uit de aanbesteding één partij geselecteerd met veel ervaring en de benodigde certificaten voor bekwaamheid en kwaliteit. 

De ingenieurs van deze partij, Limited Company, zijn begonnen met het beoordelen en meten van topografische kaarten, het onderzoeken van de waterbron en het ontwerp van de constructie van watersysteem.

Een lokale ingenieur onderzoekt het terrein
De aannemer onderzoekt de ondergrond door middel van boringen
In samenwerking met het Water, Sanitation en Environment Center van de provincie Thanh Hoa en Dien Quang Commune Program Management Board is met watermonsters de waterkwaliteit getest. Deze was op 16 van de 18 geteste parameters binnen de norm.

Een aantal stappen wordt gezet om de veiligheid van het drinkwater te garanderen: De directe omgeving van de waterbron wordt beschermd (om verontreiniging van het water tegen te gaan). De gemeenschap wordt voorgelicht over het belang van milieubescherming, goede inzameling van afval, voorkomen van pesticiden en het niet laten grazen of drinken of vee rond de waterbron en stroomopwaarts.

We hebben ook een project officer geworven. Zij is half mei gestart en zal zorgen een goede voortgang en uitvoering van de activiteiten.

Het projectteam heeft in overleg de locatie van het waterpompstation bepaald, rekening houdend met eigenaarschap van de grond en goede locatie ten opzichte van de zes dorpen.

Door de Corona lockdown konden nog niet alle trainingen en bijeenkomsten in de gemeenschap plaatsvinden. De planning is hierdoor wat vertraagd maar er wordt geprobeerd dit in de volgende periode in te halen.

Basisschool docenten worden opgeleid om zelf voorlichting te geven
Basisschool kinderen krijgen voorlichting over water en hygiëne

Hiernaast zie je hoe een van de opgeleide docenten al aan de slag is om basisschool kinderen voorlichting te geven.

De eerste gesprekken zijn gevoerd tussen de lokale gemeenschappen en het gemeentebestuur van Dien Quang over de oprichting en functioneren van het onderhoudscommittee dat bestaat uit vertegenwoordigers van de zes dorpen. Zij dragen verantwoording voor het goed (blijven) functioneren van het systeem en innen van een klein bedrag voor het water (waterfee / waterbelasting).