Waar gaat het geld van MADE BLUE naartoe?

Waar gaat het geld van MADE BLUE naartoe?

Goede doelen worden vaak kritisch benaderd. Hebben ze wel echt oprechte intenties? Worden de donaties wel op een juiste manier besteed? Dit zijn vragen waar wij als goed doel ook mee te maken krijgen. Wij willen zo transparant mogelijk werken en daarom laten wij in deze blog graag zien hoe de donaties aan MADE BLUE worden besteed.

30 cent is 1.000 liter schoon drinkwater

Wij doen onze ambassadeurs altijd harde beloftes als het gaat om hoeveel liter schoon drinkwater hun donaties aan MADE BLUE opleveren. Hiervoor hanteren wij een vaste vuistregel, namelijk dat elke donatie van 30 cent gegarandeerd 1.000 liter schoon drinkwater oplevert in ontwikkelingslanden.

20 cent voor de waterprojecten

Zodra wij een donatie van 30 cent per 1.000 liter ontvangen, wordt daarvan 20 cent apart gehouden om te investeren in schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Met het geld boren we bijvoorbeeld naar water (op grote diepte), leggen pijpleidingen aan en installeren watertanks en tappunten. In alle gevallen is dat hardware waarmee wij meetbaar schoon drinkwater opleveren op die plekken op aarde waar dat het meest nodig is.

Daarbij wordt louter gebruik gemaakt van lokale kennis, menskracht en materialen. Daarmee blijft de waardecreatie lokaal en zijn alle materialen en kennis ter plaatse voorhanden, ook in het geval van toekomstige uitbreiding of reparaties. MADE BLUE werkt daarom samen met lokale partners die reeds tientallen jaren actief zijn in de gemeenschappen: Amref Flying Doctors in Kenia en Ethiopië, World Vision in Senegal en Simavi in Bangladesh. Door vele projecten uit het verleden naast elkaar te zetten, zijn we gekomen op de vuistregel dat het voor 20 cent mogelijk moet zijn om 1.000 liter water duurzaam beschikbaar te maken.

Waarvan 2 cent voor monitoring

Van de 20 cent wordt 2 cent gereserveerd voor de monitoring van de waterprojecten voor, tijdens en na de uitvoering. Daarvoor werken we samen met Aqua for All, de expert op het gebied van waterprojecten die ook namens de Nederlandse overheid een grote portefeuille aan waterprojecten monitort. Elk project dat wij selecteren wordt vooraf grondig bekeken en doorgerekend. Zo weten we zeker dat onze belofte wordt waargemaakt en dat de watertappunten tenminste 10 jaar blijven bestaan.

Onze aangesloten goede doelen hebben de kennis, de schaalgrootte en lokale partners om waterprojecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

10 cent om te groeien, te veranderen en alles te organiseren

MADE BLUE wil de wereld een beetje mooier maken, dat gaat helaas niet vanzelf. De investeringen die wij daarvoor moeten maken dekken wij met de overige 10 cent van de donatie en wordt als volgt verdeeld:

  • 4 cent per donatie voor laten groeien van MADE BLUE en aansluiten van nieuwe ambassadeurs
  • 2 cent per donatie voor het verspreiden van onze missie en boodschap: schoon drinkwater voor iedereen is nog lang niet vanzelfsprekend maar met kleine acties maken we samen een enorm verschil
  • 2 cent per donatie voor het ontwikkelen van nieuwe concepten en producten zoals onze nieuwe oplossing voor onbeperkt plat en bruisend water op kantoor 
  • 2 cent per donatie voor overige kosten, zoals administratie

MADE BLUE is een goede doelen stichting: natuurlijk zonder winstoogmerk. Maar ook onafhankelijk van subsidies of giften vanuit overheidsinstanties. Dat maakt MADE BLUE geheel onafhankelijk: samen met inmiddels meer dan 300 zakelijke donateurs bepalen wij samen onze koers en investeren we daar waar onze impact het grootst is. Het ‘business model’ wat wij als goed doel hanteren garandeert onze onafhankelijkheid en maakt het mogelijk ons voor de lange termijn in te zetten voor een eenvoudige doelstelling: schoon drinkwater voor iedereen.

Hoe werkt dit voor een ambassadeur?

Voor onze ambassadeurs geldt dus dat ze altijd 30 cent doneren voor elke 1.000 liter die zij realiseren. Steun je MADE BLUE en gebruik je apparatuur in bruikleen om van kraanwater gekoeld en bruisend bronwater te maken? In dat geval wordt de donatie verhoogd met afschrijvingskosten, onderhoudskosten en de kosten voor eventuele extra’s zoals glaswerk. Vanzelfsprekend vind je dit uitgesplitst terug op je periodiek donatie overzicht.

Wil jij ook het beste water voor de wereld?