Toegang tot schoon drinkwater sinds 2010 een mensenrecht, maar waar staan we nu?

Toegang tot schoon water en sanitair is het zesde punt op de lijst van de SDG’s (Sustainable Development Goals) die in 2015 werden opgesteld door de Verenigde Naties. Deze SDG’s moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven voor iedereen. Maar wat is de stand van zaken wat betreft toegang tot schoon drinkwater in de wereld?

Schoon water sinds 2010 een mensenrecht

De toegang tot schoon drinkwater is allereerst de basis voor een gezond bestaan. Het drinken uit vervuilde waterbronnen leidt namelijk tot ziektes als diarree en cholera, nog altijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken onder kinderen in ontwikkelingslanden.
Maar toegang tot schoon drinkwater is tevens de basis voor een eerlijke kans in het leven. Vooral vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van het gebrek aan schoon drinkwater, aangezien zij meestal de taak krijgen toebedeeld om water te halen. Niet zelden is de dichtstbijzijnde waterbron kilometers verderop, waardoor water halen een dagtaak wordt. Op die manier worden deze vrouwen en kinderen de kans ontnomen om te werken of naar school te gaan. In 2010 werd de toegang tot schoon water en sanitatie dan ook erkend als mensenrecht door de Verenigde Naties en in 2015 opgenomen in de SDG’s.

Wereldwijd gebruiken minstens 2 miljard mensen een drinkwaterbron die is verontreinigd met ontlasting.

World Health Organization

De stand van zaken: feiten en cijfers

Deze doelstelling binnen de SDG’s stelt dat iedereen heeft recht op continu, voldoende en fysiek toegankelijk, veilig en betaalbaar water voor zowel persoonlijk- als huishoudelijk gebruik. De huidige stand van zaken, laat echter zien dat hier nog veel op te behalen valt:

  • In 2015 maakte 71% van de wereldbevolking (5,2 miljard mensen) gebruik van een veilig beheerde drinkwaterdienst, d.w.z. een drinkwaterdienst die zich in de directe omgeving bevindt, beschikbaar is wanneer nodig en vrij is van besmetting.
  • 89% van de wereldbevolking (6,5 miljard mensen) gebruikte ten minste een basisdienst. Een basisdienst is een verbeterde drinkwaterbron, die bereikbaar is binnen 30 minuten (retour) om water te verzamelen.
  • Wereldwijd gebruiken minstens 2 miljard mensen een drinkwaterbron die is verontreinigd met ontlasting.
  • 844 miljoen mensen missen een elementaire drinkwatervoorziening, waaronder 159 miljoen mensen die afhankelijk zijn van oppervlaktewater.
  • Verontreinigd drinkwater veroorzaakt naar schatting elk jaar 502.000 doden door diarree, met name onder kinderen.

Uitdagingen voor de toekomst

Dat het behalen van deze doelstelling een grote uitdaging vormt, dat moge duidelijk zijn. Maar ontwikkelingen zoals toenemende droogte door klimaatverandering, een toenemende bevolkingsgroei en andere demografische veranderingen vormen een extra uitdaging. De WHO stelt zelfs dat tegen 2025 de helft van de wereldbevolking zal leven in gebieden met permanente waterschaarste. In de toekomst zijn dan ook innovaties rondom het opvangen van regenwater en hergebruik van afvalwater hard nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Bron: World Health Organization / https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

Foto Margreet Noordhoff

Meer weten over hoe wij schoon drinkwater realiseren in ontwikkelingslanden?

Related Posts

Leave a Reply