Senegal Kedougou update december 2017

  • 1373mensen in Ibel Village
  • 1549mensen in Afia Dandémayo village
  • 526studenten
  • 2management commissies

Succesvol afgerond

Resultaten

Vlak voor het einde van het jaar is de eindrapportage voor dit project in Senegal afgerond. De resultaten lees je in deze update.

Commissies

Twee dorpen (inclusief twee scholen) zijn aangesloten op het nieuwe water netwerk in de Kedougou regio. De water voorziening bestaat uit boorputten, water towers, distributie pijpen, pompen op zonne-energie en meerdere tappunten in de dorpen. Hierdoor hebben bijna 3,000 mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater: 1,373 mensen in Ibel village en 1,549 mensen in Afia Dandémayo village. Daarnaast hebben 526 studenten toegang tot schoon drinkwater op school.

Voor elk dorp is een management commissie aangesteld en getraind. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de water voorzieningssystemen.

Daarnaast heeft de lokale bevolking training & informatie ontvangen over het belang van schoon water, hygiene gelinkt aan hun gezondheid.

World Vision Kedougou MADE BLUE update
World Vision Kedougou MADE BLUE update
Een persoonlijk verhaal

Diouma Diallo, 13 jaar

Before women and girls went to wash bowls and clothes on the river. We went to draw water to drink from the unprotected wells, which was sometimes contaminated. The water of the river is not drinkable because people wash, do the laundry and the children bathe. There are many diseases such as schistosomiasis and red eye pain. I was wasting a lot of time working at home. Now, thanks to the water tower, I will have time to learn my lessons and play with my friends.

Watertoren

Op de foto hiernaast is de watertoren te zien die werkt op basis van zonne-energie. 

World Vision Kedougou MADE BLUE update

Related Posts

Leave a Reply