Schoon water: een zaak voor iedereen – Update november 2018

  • 2watertappunten gerepareerd
  • 8watertappunten aangelegd
  • 9WaSH-commités getraind
  • 1.226latrines
  • 9.455beneficienten

De eerste resultaten zijn behaald

Watertappunten

Een belangrijke activiteit binnen dit project is de bouw van waterpunten. Amref is verantwoordelijk voor de bouw ervan. Zodra de waterpunten gerealiseerd zijn, draagt Amref deze over aan de lokale overheid, die deze waterpunten weer toebedeelt aan de lokale bevolking. Inmiddels zijn er acht van de negen geplande uitbreidingen gerealiseerd in Addis Ababa, Adama, Metehara, Awash en Worer. Van het resultaat profiteren 9.455 mensen. Tevens zijn er twee voorheen niet-functionele watertappunten gerepareerd.

Sanitaire voorzieningen

Voorzieningen met openbare toiletten en douches worden gedurende de looptijd van het project gerealiseerd. Hiernaast een voorbeeld van een toiletgebouw in aanbouw in Adama. In Methara is een vergelijkbaar openbaar toiletgebouw opgezet. Het gebouw is vlakbij de doorgaande weg en de marktplaats geplaatst. Het bevat latrines, douches en watertappunten, waarvan met name marktbezoekers, reizigers en mensen uit de nabij gelegen gemeenschappen gebruik zullen maken.

Er is gekozen voor het opmetselen van een watertank. Water in plastic tanks wordt namelijk veel te warm. De ervaring leert dat de lokale bevolking een voorkeur heeft voor een koudere douche, aangezien de temperatuur in dit deel van Ethiopië hoog kan oplopen.

In totaal werden ruim 1.226 wc’s op huishoudniveau neergezet. Dat is ruim op schema om het verwachte aantal van 3.600 latrines te realiseren in de sloppenwijken.

WASH-commités

Om te zorgen dat de waterpunten duurzaam worden beheerd en de mensen in de dorpen ook goed omgaan met hygiëne, worden er WaSH-comités opgezet. In 2017 hebben 9 comités een driedaagse training gekregen. Een WaSH-comité bestaat uit mensen uit de gemeenschap, gekozen door de inwoners van die gemeenschap. Het WaSH-comité voert het beheer over de watervoorziening in de wijk of het dorp. Er waren interactieve trainingen, waarbij de comités hun eigen problemen op tafel konden leggen. Ook werd er veel informatie gedeeld. De deelnemers gaven aan dat de training hen goed kan helpen bij de voorlichting aan de mensen in hun wijk of dorp en bij het op een duurzame manier onderhouden en managen van de voorzieningen.

Related Posts

Volg ons op social media!

Nog één week en dan vliegen we met onze ambassadeurs naar Ethiopië. Daar laten we hen zien hoe hun donaties worden besteed. Volg ons op social media en blijf op de hoogte!

De reis voor de reis – Vlog 3 – Hotel QO Amsterdam

Nog 21 nachtjes slapen en dan gaan we op reis naar Ethiopië! Om de voorpret te verhogen, vloggen we over onze reis voor de reis. Deze keer waren we bij QO Amsterdam waar ze twee tickets verlootten onder de medewerkers voor een ticket naar Ethiopië.

De reis voor de reis – Vlog 2 – Amref Flying Doctors vertelt

Nog 47 nachtjes slapen en dan gaan we op reis naar Ethiopië! Om de voorpret te verhogen, vloggen we over onze reis voor de reis. Deze keer gingen we langs bij Hester van Amref Flying Doctors om meer te horen over het reisprogramma.

Leave a Reply