WASH op het platteland van Bangladesh

Een waterproject in het zuiden van Bangladesh in het district Khulna.

Het project “Promoting Environmental Health for Rural School and Community’ werd mede mogelijk gemaakt door MADE BLUE en werd uitgevoerd in de periode van april 2013 tot in maart 2016. Het project vond plaats in de regio Khulna in het Westen van Bangladesh.

Het kwantitatieve doel was om 70 watersystemen, 12 drinkwatertanks op scholen en 18 sanitaire voorzieningen te plaatsen. Daarnaast is er bewustwording gecreëerd omtrent het belang van water, toiletten en hygiëne in scholen en gemeenschappen door middel van trainingen, workshops en gesprekssessies.

  • BangladeshLand
  • KhulnaRegio
  • AfgerondStatus
  • 2013 - 2016Periode
  • 20.000Beneficienten
Achtergrond

LEEFOMSTANDIGHEDEN KHULNA

Bangladesh een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. In Bangladesh komen de Ganges, Brahmaputra en Meghna samen in één grote delta, die het hele land bestrijkt. In het district Khulna worden mensen geconfronteerd met verschillende water uitdagingen. Zo is er een gebrek aan veilig drinkwater, en vormen slechte sanitaire voorzieningen en een gebrek aan hygiëne een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van de mensen. Maar ook wordt de bevolking van dit gebied geconfronteerd met overstromingen als gevolg van klimaatverandering.

MADE_BLUE_Simavi_Bangladesh_Khulna

Ziektes door vervuild water is een belangrijke oorzaak van de armoede

Problematiek

DE ARMOEDESPIRAAL

Het gebrek aan toegang tot veilig drinkwater en de slechte sanitaire voorzieningen is een groot probleem voor de inwonenden van het Khulna district. Het tast hun gezondheid aan en dit zorgt voor een armoede spiraal. Je kan immers alleen werken of naar school gaan – en je dus (economisch) ontwikkelen –  als je gezond bent. Bovendien zijn het vaak de kinderen die water moeten gaan halen kilometers verderop en daardoor überhaupt niet naar school kunnen. Zij hebben voor de toekomst dus enkel uitzicht op ongeschoold arbeid. Het doel van Simavi was dan ook om deze armoede spiraal te doorbreken.

Een persoonlijk verhaal

Het verhaal van Maksuda

Mijn kind had huiduitslag vanwege het ongezonde water. We haalden het water van ver. En omdat het zo weinig was, moesten we altijd zuinig zijn. Maar nu drinkt iedereen veilig drinkwater. Mijn familie is gezonder en gelukkiger.
MADE_BLUE_Simavi_Bangladesh_Khulna
Resultaten

WAT IS ER GEREALISEERD?

  • 31 waterpompen
  • 20 toiletten
  • 14 regenopvangsystemen
  • ruim 4.600 kinderen op scholen bereikt
  • ruim 19.600 mensen in de gemeenschap bereikt

Meer informatie over dit project