Volg ons ook op

Gouden wijken op Java

Vanaf 2019 investeren we mede dankzij ambassadeurs HMSHost en Quooker in een project op Java, Indonesië, ten westen van Bandung. Het project is een onderdeel van “Gerakan Desa Emas”: de beweging om gouden wijken te maken van wijken die nu onder de armoedegrens leven. MADE BLUE financiert de wijk Jatimekar.

Het project is opgezet door de Rotary interland commissie Nederland – Indonesië en dat is belangrijk want daardoor zijn belangrijke lokale mensen actief betrokken bij dit project. Alleen op die manier kan een project als dit echt slagen.

  • IndonesiëLand
  • JatimekarRegio
  • ActiefStatus
  • 2019-2020Periode
  • 6162Beneficienten

Indonesië is nu meer dan 73 jaar zelfstandig en daarom is goed dat de uitvoering volledig onder verantwoording van Indonesische overheid plaats vindt.

TERUGDRINGEN VAN DODELIJKE ZIEKTES

Geen verantwoorde hygiënische was en toiletgelegenheden hebben tot gevolg dat mensen zich permanent blootstellen aan vervuild oppervlaktewater. Dit leidt vaak tot dodelijke ziektes als tyfus, cholera en vele andere. In landen als Indonesië zijn deze ziektes daardoor aan de orde van de dag.

Toegang tot schoon water draagt er aan bij dat kinderen vaker naar school gaan, gezinnen minder geld hoeven te besteden aan medicijnen, vrouwen minder tijd kwijt raken aan het verzorgen van zieke familieleden en geen kilometers per dag hoeven te lopen voor schoon water.

FASE 1 ESSENTIEEL

De eerste fase is van essentieel belang: de inwoners krijgen niet alleen voorlichting over water en hygiene, maar worden ook bij elkaar gebracht om een gevoel van eigenaarschap te creëren en samen een team te vormen.

In deze fase worden ook de inwoners geselecteerd die het leiderschap over de watervoorziening op zich gaan nemen. Zij worden vervolgens getraind in financieel beheer en onderhoud.

Een onderdeel daarvan is ook het zoeken naar kansen om meer inkomsten te genereren, bijvoorbeeld door rondom de watervoorziening ook een markt op te starten.

MEER DAN ALLEEN WATER

In eerdere projecten is helaas gebleken dat de inwoners vaak niet in staat zijn om de installaties goed te onderhouden. Ook schort het aan kennis van hygiëne en financieel beheer. Daarom wordt in het Gouden Wijken project ook samen met de Indonesische overheid geïnvesteerd in voorlichting en onderhoudscommissies.

Elke Desa (wijk) doorloopt vijf fasen:

  1. Voorlichting aan inwoners
  2. Ontwerp van de hardware en verzamelen fondsen
  3. Installatie van de watervoorziening
  4. Follow-up fase om ervoor te zorgen dat het onderhoud en het beheer goed verloopt
  5. Lange termijn monitoring