Volg ons ook op

Onze nieuwe meterstand op wereld waterdag 2020

Zoals elk jaar maken we ook dit jaar op wereld waterdag bekend hoeveel liter schoon drinkwater we sinds onze oprichting hebben kunnen realiseren. Dit jaar staat de wereld natuurlijk helemaal in het teken van de Corona crisis, maar die maakt eigenlijk alleen maar nog duidelijker hoe belangrijk toegang tot schoon drinkwater en hygiene is.

0
liter

Hoeveel is dat eigenlijk?

6,3 miljard liter klinkt als heel veel water, maar hoeveel is het nou echt? Omgerekend betekent het dat we:

  • 86261mensen voorzien van
  • 20liter water per dag gedurende zeker
  • 10jaar of langer

20 liter per dag

Dat is genoeg voor een persoon in een ontwikkelingsland op te drinken, veilig te koken en te wassen. We baseren ons daarbij op een norm van de Verenigde Naties. Die 20 liter is echt het minimum want feitelijk zou 50 tot 100 liter water nodig zijn om gezond en veilig te blijven.

Wij rekenen in onze projecten in de praktijk met het aantal mensen dat toegang krijgt tot water en vermenigvuldigen dat met de norm van 20 liter. In de praktijk kan het goed zijn dat we nog veel meer liters beschikbaar maken dan onze meterstand aangeeft.

Minimaal 10 jaar lang

We rekenen met 10 jaar toegang maar we doen er alles aan om dat in de praktijk misschien wel 100 jaar te laten zijn. Zo zorgen we bij elk project voor een onderhoudscommissie met leden uit de lokale gemeenschap en moeten mensen vaak een kleine bijdrage betalen zodat gespaard kan worden voor onderhoud en reparaties. 

We kiezen ervoor om te werken in relatief stabiele regio’s waar geen conflicten zijn die de watervoorziening kunnen bedreigen. Ook nemen we in onze berekeningen een risicomarge mee voor als er onverhoopt toch iets mis mocht gaan.