Volg ons ook op

Hoe we werken

en hoe we onze liters realiseren

Wij maken water van water. Alleen zo kunnen we rekenen op structurele donaties voor onze missie. Daarom zijn we een ondernemende stichting, een sociale onderneming dus.

Onze donaties willen we op een duurzame manier verzamelen en moeten zorgen voor duurzame impact. We werken daarbij zo transparant mogelijk zodat elke donateur zeker weet dat het goed zit.

We proberen zo weinig mogelijk kosten te maken in Nederland en flexibel te blijven. Daarom werken we zonder kantoor en met een klein team zo efficiënt mogelijk. 

Ondernemend

We willen niet afhankelijk zijn van eenmalige donaties maar structureel gelden blijven ontvangen. Om dat te bereiken houden we dus niet onze hand op. In plaats daarvan bieden we onze ambassadeurs oplossingen die ons continu geld opleveren en die ook voor hen die veel meer waarde opleveren dan de donatie die daar tegenover staat.

Om die reden hebben we een sociale onderneming opgericht waarbij we de risicodragende activiteiten hebben ondergebracht in een besloten vennootschap. Alle donatiegelden lopen via onze stichting, de MADE BLUE Foundation. Dit alles onder goedkeuring van de Belastingdienst die ook een ANBI-status heeft toegekend.

Olievlekwerking

Ook onze projecten kennen vrijwel altijd een ondernemende component. Lokale commissies die de watervoorziening moeten onderhouden, vragen een kleine bijdrage voor het water. Daarmee is het onderhoud geborgd maar is er ook geld voor reparaties. 

Niet zelden zien we dat lokale gemeenschappen op eigen initiatief extra watervoorzieningen weten te realiseren op basis van de bescheiden inkomsten. Ook trekken waterpunten andere ondernemers aan. Zo ontstaat een olievlekwerking die nog veel meer impact heeft.

Innovatie

Het kan altijd beter en daarom investeren we ook in onderzoek naar wat de beste manieren zijn om op grote schaal drinkwater beschikbaar te maken en te houden. Zo doen we momenteel een pilot met een water vending machine in Tanzania waar ook de uitvoerende partner op een ondernemende manier werkt.

Ook willen we in een nieuw project een onderzoek meenemen naar onze effectiviteit op het vlak van gezondheid en productiviteit. Uiteindelijk willen natuurlijk maar één ding: zoveel mogelijk impact per geïnvesteerde euro.

Duurzaam daar

Helaas zijn in het verleden veel goed bedoelde initiatieven een vroege dood gestorven. In Afrika staan zo bijvoorbeeld een groot aantal waterpompen die niet meer werken. Dat is tragisch en zonde van het geld.

Wij kijken daarom bij elk nieuw project vooraf hoe het onderhoud geborgd is voor minimaal 10 jaar. Vaak betekent dit dat mensen lokaal een kleine bijdrage betalen voor het water waarmee een onderhoudspot gevuld kan worden. Vooraf worden ook mensen opgeleid om het onderhoud uit te voeren en uitvoerende partners ondersteunen wanneer dat niet toereikend is.

Wij kiezen voor projecten in landen met een relatief stabiele overheid zodat de kans kleiner is dat de watervoorziening door oorlogen alsnog uitvalt. Helaas weten we dat nooit helemaal zeker en daarom berekenen we voor elk project een risico opslag zodat we altijd onze belofte waar zullen maken om de liters te realiseren die we toezeggen aan onze ambassadeurs.

Duurzaam hier

In lijn met onze missie werken we natuurlijk zo duurzaam mogelijk, bijvoorbeeld zonder kantoor.

Maar ook onze diensten dragen bij aan duurzaamheid: zelf water tappen uit een waterkoeler is een heel stuk duurzamer dan het transporteren van bronwater.

Machiel van Dooren bezoekt ons een water kiosk in Ethiopië.

Een voorbeeld van een waterkiosk met douches in Addis Ababa, Ethiopië 

Machiel van Dooren bezoekt ons waterproject in Ethiopië.

Machiel van Dooren in Ethiopië samen met de dames van een lokale watercommissie.

Transparant

Hoe weet ik zeker dat de liters worden gerealiseerd?

Wij vinden transparantie heel belangrijk en werken daarom voor elke ambassadeur met certificaten. Op die certificaten staat precies wat gedoneerd is en welke liters wij zullen realiseren. Vervolgens wordt door accountants gecontroleerd of wij die liters ook daadwerkelijk realiseren. Ook leggen we dit vast in het jaarverslag van de stichting.

Bij onze waterprojecten houden we bovendien rekening met uitval zodat eventuele tegenvallers geen afbreuk doen aan onze belofte. Om optimaal transparant te kunnen werken richting wij onze administratie in op basis van advies van PwC. We zijn ook heel transparant in hoe we de binnenkomende donatiegelden verdelen.

Strenge kwaliteitseisen

Wij selecteren alleen waterprojecten die:

  1. een meetbare hoeveelheid water realiseren,
  2. duurzaam zijn, ecologisch én economisch,
  3. heel kostenefficiënt zijn,
  4. voorlichting en training meenemen,
  5. lokale gemeenschappen betrekken,
  6. plaatsvinden in gebieden waar we echt wat toevoegen.

Zo weten we dat we echt impact maken en dat onze watervoorzieningen ook in de toekomst blijven werken. 

Elk project wordt vooraf en tijdens de uitvoeren gecontroleerd. Daarbij krijgen we hulp van Aqua for All, het bureau dat ook al jarenlang de waterprojecten van de Nederlandse overheid controleert.

Betrouwbare partners

Om de liters schoon drinkwater gegarandeerd te realiseren boren we bijvoorbeeld naar water (op grote diepte), leggen pijpleidingen aan en installeren watertanks en tappunten. In alle gevallen dus hardware waarmee wij meetbaar schoon drinkwater opleveren op die plekken op aarde waar dat het meest nodig is.

We werken samen met lokale partners die reeds tientallen jaren actief zijn in de gemeenschappen, zoals: Amref Flying Doctors in Ethiopië, World Vision in Vietnam en Simavi in Tanzania. 

Daarbij maken we louter gebruik van lokale kennis, menskracht en materialen. Daarmee blijft de waardecreatie lokaal en zijn alle materialen en kennis ter plaatse voorhanden, ook in het geval van toekomstige uitbreiding of reparaties.

Lean & Mean

Zo weinig mogelijk kosten

Wij werken met een klein team aan zoveel mogelijk impact. Dat kan ook omdat onze ambassadeurs niet eenmalig doneren maar een lange termijn samenwerking met ons aangaan. Ons budget voor fondsenwerving kan daarmee beperkt blijven. 

We zijn veel onderweg en hebben gemerkt dat we ook prima zonder kantoor kunnen werken. Waar nodig spreken we af bij een van onze 350 ambassadeurs of de goede doelen waarmee we samenwerken.

Ons team

Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden

Meest gestelde vragen

Wat is jullie ANBI-status?

En hebben jullie een bestuur en jaarverslag?

In welke landen werken jullie?

En in welke projecten?

Hoe worden de liters gerealiseerd?

En hoe weet ik dat zeker?

Hoe wordt mijn donatie besteed?

En hoe lopen de geldstromen?

STAAT JE VRAAG HIER NIET BIJ?

Vul dan ons contactformulier in of bel naar 070 89 19 492