Hoe realiseren we de liters?

Betrouwbare partners

Om de liters schoon drinkwater gegarandeerd te realiseren boren we bijvoorbeeld naar water (op grote diepte), leggen pijpleidingen aan en installeren watertanks en tappunten. In alle gevallen dus hardware waarmee wij meetbaar schoon drinkwater opleveren op die plekken op aarde waar dat het meest nodig is.

MADE BLUE werkt samen met lokale partners die reeds tientallen jaren actief zijn in de gemeenschappen: Amref Flying Doctors in Kenia en Ethiopië, World Vision in Senegal en Simavi in Bangladesh. Daarbij wordt louter gebruik gemaakt van lokale kennis, menskracht en materialen. Daarmee blijft de waardecreatie lokaal en zijn alle materialen en kennis ter plaatse voorhanden, ook in het geval van toekomstige uitbreiding of reparaties. 

Duurzame voorzieningen

Helaas zijn in het verleden veel goed bedoelde initiatieven een vroege dood gestorven. In Afrika staan zo bijvoorbeeld een groot aantal waterpompen die niet meer werken. Dat is tragisch en zonde van het geld. Wij kijken daarom bij elk nieuw project vooraf hoe het onderhoud geborgd is voor minimaal 10 jaar. Vaak betekent dit dat mensen lokaal een kleine bijdrage betalen voor het water waarmee een onderhoudspot gevuld kan worden. Vooraf worden ook mensen opgeleid om het onderhoud uit te voeren en lokale partners ondersteunen wanneer dat niet toereikend is.

Wij kiezen voor projecten in landen met een relatief stabiele overheid zodat de kans kleiner is dat de watervoorziening door oorlogen alsnog uitvalt. Helaas weten we dat nooit helemaal zeker en daarom berekenen we voor elk project een risico opslag zodat we altijd onze belofte waar zullen maken om de liters te realiseren die we toezeggen aan onze ambassadeurs.

Amref Flying Doctors
World Vision Logo - MADE BLUE samenwerking

Strenge kwaliteitseisen

Onze aangesloten goede doelen selecteren voor ons waterprojecten die altijd:

  1. een meetbare hoeveelheid drinkwater realiseren,
  2. duurzaam zijn, zowel ecologisch als economisch,
  3. heel kostenefficiënt zijn en
  4. plaatsvinden in een gebied waar een permanent tekort is aan drinkwater.

Zo weten we dat we echt impact maken en dat onze watervoorzieningen ook in de toekomst blijven werken. 

Elk projectvoorstel wordt vooraf uitgebreid gecontroleerd. Daarbij maken we gebruik van de hulp van Aqua for All, het bureau dat ook al jaren lang de waterprojecten van de Nederlandse overheid controleert.

Om optimaal transparant te kunnen werken richting wij onze administratie in op basis van advies van PwC

Onderzoek naar meer impact

Het kan altijd beter en daarom investeren we ook in onderzoek naar wat de beste manieren zijn om op grote schaal drinkwater beschikbaar te maken en te houden. Zo doen we momenteel een pilot met een water vending machine in Tanzania waar geen goed doel maar een ondernemer achter zit.

Olievlekwerking

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als onze inspanningen leiden tot een nog grotere impact en dat zien we regelmatig gebeuren. Zo heeft de onderhoudscommissie van onze watervoorziening in een dorp in Ethiopië gemerkt hoe goed het financiële model onder de waterkiosk was. Daarop hebben zij besloten om in het dorp ernaast ook een waterkiosk op te zetten waarbij de aanloopinvestering kon worden gedaan met gespaard geld uit de eerste kiosk. Zo ontstaat een olievlekwerking die mogelijk nog veel verder gaat!

Hoe weet ik zeker dat de liters worden gerealiseerd?

Wij vinden transparantie heel belangrijk en werken daarom voor elke ambassadeur met certificaten. Op die certificaten staat precies wat gedoneerd is en welke liters wij zullen realiseren. Vervolgens wordt door accountants gecontroleerd of wij die liters ook daadwerkelijk realiseren. Ook leggen we dit vast in het jaarverslag van de stichting. Bij onze waterprojecten houden we bovendien rekening met uitval zodat eventuele tegenvallers geen afbreuk doen aan onze belofte.

De drie meest gestelde vragen

Klik om verder te lezen

Wat is jullie ANBI-status?

En hebben jullie een jaarverslag?

Welke waterprojecten hebben jullie?

En in welke landen zijn jullie actief?

Hoe wordt mijn donatie besteed?

En hoe lopen de geldstromen?