ANBI, bestuur en jaarverslag

MADE BLUE heeft een ANBI-status

Alle donaties van deelnemende partijen van MADE BLUE worden ontvangen door de Stichting Made Blue Foundation. Deze stichting heeft een ANBI-status met als RSIN nummer: 8545.63.933

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en deze status wordt slechts na uitgebreid onderzoek door de Belastingdienst toegekend.

Bestuur

Het bestuur van de Made Blue Foundation ziet toe op de juiste en tijdige besteding van de binnenkomende fondsen en de projectkeuze. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Het bestuur bestaat naast een afgevaardigde van MADE BLUE uit twee externe experts:

Machiel van Dooren (afgevaardigde MADE BLUE)

Annette van Waning, voormalig MVO-manager van het jaar, oprichter van Cairos

Carolien Gadella – Van Wersch, voormalig EY consultant, oprichter van Double Purpose

Beleid

De Made Blue foundation heeft een drieledig doel:

  1. Het bevorderen van schoon drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden;
  2. Het vergroten van het bewustzijn rondom de watervoetafdruk van organisaties, producten en consumenten;
  3. Al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om dit te bereiken organiseren we de mogelijkheden genoemd op deze website voor organisaties, consumenten en bijvoorbeeld horecaondernemers om op een tastbare en transparante manier te investeren in drinkwaterprojecten.

Jaarverslag

Cumulatief is sinds de oprichting eind 2014 tot en met de eerste helft van 2019 een bedrag van in totaal maar liefst 1.000.000 euro toegezegd door onze ambassadeurs. Dit bedrag wordt na ontvangst onder controle van Aqua for All overgemaakt aan de aangesloten goede doelen conform een afgesproken verdeling.

Zij investeren dat in de projecten die op deze website zijn te vinden en garanderen daarmee het beschikbaar maken van minimaal 5.000.000.000 liter water aan mensen die tot nu toe geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

Meer hierover is de lezen in ons jaarverslag. Hierin staan ook de exacte bedragen genoemd. Het kan zijn dat deze afwijken van de meterstand die op diverse plekken op deze website te vinden is omdat die meterstand vaker wordt bijgewerkt.

In het voorjaar van 2020 verwachten wij een nieuw jaarverslag op te stellen en een nieuwe meterstand bekend te maken.

De drie meest gestelde vragen

Klik om verder te lezen

Welke waterprojecten hebben jullie?

En in welke landen zijn jullie actief?

Hoe worden de liters gerealiseerd?

En hoe weet ik dat zeker?

Hoe wordt mijn donatie besteed?

En hoe lopen de geldstromen?