Hoe worden de liters gerealiseerd?

Betrouwbare partners

Om de liters schoon drinkwater gegarandeerd te realiseren boren we bijvoorbeeld naar water (op grote diepte), leggen pijpleidingen aan en installeren watertanks en tappunten. In alle gevallen dus hardware waarmee wij meetbaar schoon drinkwater opleveren op die plekken op aarde waar dat het meest nodig is.

MADE BLUE werkt samen met lokale partners die reeds tientallen jaren actief zijn in de gemeenschappen: Amref Flying Doctors in Kenia en Ethiopië, World Vision in Senegal en Simavi in Bangladesh. Daarbij wordt louter gebruik gemaakt van lokale kennis, menskracht en materialen. Daarmee blijft de waardecreatie lokaal en zijn alle materialen en kennis ter plaatse voorhanden, ook in het geval van toekomstige uitbreiding of reparaties. 

Strenge kwaliteitseisen

Helaas zijn in het verleden veel goed bedoelde initiatieven een vroege dood gestorven. In Afrika staan zo bijvoorbeeld een groot aantal waterpompen die niet meer werken. Dat is tragisch en zonde van het geld. Wij kijken daarom bij elk nieuw project vooraf hoe het onderhoud geborgd is voor minimaal 10 jaar. Vaak betekent dit dat mensen lokaal een kleine bijdrage betalen voor het water waarmee een onderhoudspot gevuld kan worden. Vooraf worden ook mensen opgeleid om het onderhoud uit te voeren en lokale partners ondersteunen wanneer dat niet toereikend is.

Lees meer over onze projectselectie hier.

Hoe weet ik zeker dat de liters worden gerealiseerd?

Wij vinden transparantie heel belangrijk en werken daarom voor elke ambassadeur met certificaten. Op die certificaten staat precies wat gedoneerd is en welke liters wij zullen realiseren. Vervolgens wordt door accountants gecontroleerd of wij die liters ook daadwerkelijk realiseren. Ook leggen we dit vast in het jaarverslag van de stichting. Bij onze waterprojecten houden we bovendien rekening met uitval zodat eventuele tegenvallers geen afbreuk doen aan onze belofte.

Amref Flying Doctors
World Vision Logo - MADE BLUE samenwerking

De drie meest gestelde vragen

Klik om verder te lezen

Wie doen er al mee?

En hoe doneren zij?

Wat kost het om mee te doen?

En wat krijg ik ervoor terug?

Welke waterprojecten hebben jullie?

En in welke landen zijn jullie actief?