De Water Vending Machine – Afronding fase 2

Fase 2 van dit innovatieve project is afgerond en er is heel wat bereikt en veel geleerd. Hier lees je een samenvatting van de resultaten uit het veld door onze uitvoerende partner.

Wat is er bereikt?

“Er zijn drie waterautomaten geïnstalleerd in Ngutoto Village als proefproject voor het WASH and Learn-programma. Sinds de installatie van de machines hebben ze 24/7 water aan de gemeenschap geleverd, terwijl ze gegevens verzamelden over de functionaliteit van de machines, de hoeveelheid geleverd water en de gegenereerde inkomsten.

Omdat het WASH and Learn-programma ook een gezond leven bevordert, werd een geautomatiseerd systeem voor de bevordering van hygiëne en sanitaire voorzieningen in de machine geïntegreerd, dat gezondheidsberichten afwisselde met audiofragmenten die door de mensen uit de gemeenschap werden gekozen. De machines werken volledig op zonne-energie.

Na de succesvolle introductie van de watermachines heeft MADE BLUE het mogelijk gemaakt dat deze machines ook in de dorpen Ndaribo, Mtanana en Mautya zijn geïnstalleerd. Zo werken we aan een slim netwerk van virtueel verbonden waterinfrastructuur, waarbij we real-time monitoring op afstand mogelijk maken en de tijdspanne van het opsporen van problemen verkorten en opvolgen.”

Water Vending Machine van Said in Tanzania

Impact

“Door de automaten 24/7 beschikbaar te hebben, konden mensen aan andere economische activiteiten werken zonder zich teveel zorgen te maken over waar ze hun water vandaan zouden halen. Vrouwen, die vaak verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van water voor het gezin, hebben meer tijd om andere dingen te doen, zoals deelnemen aan sociale bijeenkomsten, nieuwe dingen leren en deelnemen aan het genereren van inkomsten.

De beschikbaarheid van water in de apotheek van Ngutoto heeft ook de verstrekking van gezondheidsdiensten aan vrouwen die er zijn om te bevallen verbeterd. Het WASH- en leerprogramma heeft gezorgd voor de beschikbaarheid van water en toiletten in de openbare basisscholen in de dorpen, wat resulteerde in een betere schoolbezoek. De bevordering van goede hygiëne- en hygiënepraktijken onder de gemeenschap, de leden droegen bij tot het verminderen van overdraagbare ziekten en gezondere mensen.”

Lessons learned

Binnen het programma zijn veel lessen geleerd, waaronder:

  • Betrokkenheid van de gemeenschap bij de implementatie van zo’n innovatieve project is essentieel om ervoor te zorgen dat het project in overeenstemming is met de wensen en behoeften van de gemeenschap.
  • Het ontwikkelen van overeenkomsten met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden tijdens en na de projectimplementatie is de sleutel tot het inbedden van de nieuwe infrastructuur in de bestaande systemen.
  • Om te anticiperen op een onvoorziene situatie is het belangrijk om vooraf financiële, institutionele, milieu-, technische en sociale risico’s te beoordelen en strategieën te ontwikkelen om de risico’s vooraf te beperken.

Hoe verder?

“Aangezien dit een nieuwe technologie was die in Tanzania werd geïmplementeerd, stuitten de machines aanvankelijk op enkele netwerkuitdagingen, die vertraging veroorzaakten bij het tijdig verkrijgen van gegevens via een systeem voor afstandsbewaking. Deze problemen zijn in de loop van het programma opgelost.

De districtsraad van Kongwa, die verantwoordelijk is voor water en sanitaire voorzieningen in het gebied waar de dorpen zich bevinden, heeft interesse getoond om de technologie verder op te schalen. Onze lokale partner UFUNDIKO nu uitgenodigd om te werken aan een regionale IT-strategie voor watervoorziening op het platteland.

En we staan ​​nog maar aan het begin van Tanzania om iedereen van water te voorzien. De toekomstige plannen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de infrastructuur van de waterautomaat wordt opgenomen in de ontwikkelingsplannen van het dorp en de ontwikkelingsplannen van het district

Het programmateam blijft in de rol van technisch adviseur bij de installatie van de systemen en – indien nodig – de technische backstopping. UFUNDIKO werkt samen met het landelijke ministerie van watervoorziening (RUWASA) – om ook op nationaal niveau IT in waterbeheer te promoten en alle relevante belanghebbenden samen te brengen om te werken aan slimme watervoorziening voor iedereen.”

Voor dit project onderzoeken we momenteel fase 3. Deze fase zal zich richten op uitbreiding naar andere regio’s, rekening houdend met alle geleerde lessen en de technologie die nu volwassen is.