nlBel ons: +31 70 89 19 492
Volg ons ook op:
  • 5dorpen geselecteerd
  • 2dorpen kunnen uiteindelijk meedoen
  • Nuhydrogeologisch onderzoek

Voorselectie dorpen

Vijf dorpen in Kedougou en Salamate zijn voorgeselecteerd als mogelijke locaties voor het waterproject. Deze vijf dorpen zijn onder andere geselecteerd op basis van de behoefte aan schoon water en een een watersysteem in deze dorpen, het aantal scholieren in de scholen als mogelijke gebruikers van de waterpunten en de aanwezigheid van community comités, welke een belangrijke structuur vormen voor een voorspoedige uitvoering van het waterproject.

Hydrogeologisch onderzoek

Op dit moment wordt er hydrogeologisch onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf in deze vijf dorpen. Dit onderzoek wordt naar verwachting halverwege februari afgerond. Op basis van dit onderzoek worden twee dorpen geselecteerd waar uiteindelijk deze twee water systemen worden geïnstalleerd. Deze water systemen zullen de watervoorziening voor de lokale gemeenschap en in de lokale scholen verbeteren.

World Vision Kedougou MADE BLUE update
World Vision Kedougou MADE BLUE update

WASH-commités

Dit hydrogeologisch onderzoek geeft eveneens belangrijke informatie voor het boren van de waterputten, waaronder de specificatie van de materialen die nodig zijn voor de waterput. Deze informatie kan worden meegenomen in het selecteren van de aannemers die de waterputten zullen boren; dit selectieproces zal plaatsvinden in februari/maart 2017. Naar verwachting vindt de daadwerkelijke boring plaats in april/mei 2017.

In december 2016 heeft World Vision ook de materialen geselecteerd en voorbereid, welke gebruikt zullen worden in de hygiëne en gezondheidstraining op school en in de lokale gemeenschappen.

Related Posts

Waar gaat het geld van MADE BLUE naartoe?

Komen de donaties aan MADE BLUE wel goed terecht? In deze blog laten wij zien hoe alle donaties worden besteed.

Senegal Kedougou update december 2017

Het project is succesvol afgerond. Twee dorpen (inclusief twee scholen) zijn aangesloten op het nieuwe water netwerk in de Kedougou regio. Hierdoor hebben bijna 3,000 mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater: 1,373 mensen in Ibel village en 1,549 mensen in...

Schoon water: een zaak voor iedereen – Update september 2017

Dit project is begin 2016 gestart. Inmiddels zijn diverse lokale WASH-teams opgericht die het project lokaal moeten uitrollen. Ook zijn 18 trainers getraind die op hun eigen school zullen functioneren als gezondheidscoordinatoren.

Leave a Reply